Da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni, i ja u tebi, neka i oni u nama budu... (Iv 17,21)

Romski kamp i UNA Festival

I ove je godine održan Romski kamp u Orahovici u suradnji Evanđeoske pentekostalne crkve u Dardi i grupe koja radi s Romima u Slavonskom Brodu.

Klema kamp u Orahovici bio je održan na temu molitva i oprost. Ove godine imali smo pomagače iz Sjedinjenih Američkih Država, Mađarske i grupu iz Kineske Crkve iz Londona koji su služili u kuhinji, blagavaoni, na čišćenju i kao pomoćni voditelji u malim grupama.

Kamp je bio za dijecu od 13 do 16 godina.

Ovo je druga godina kako se održavamo kamp u Orahovici, a s rezultatima smo više nego zadovoljni. Djeca su i ove godine imala oraganiziran prijevoz! Autobus s djecom iz Slavonskog Broda stigao je u Dardu, a nakon toga su svi skupa stigli u kamp, gdje su dobili kampovske majice i kamp je započeo 06.kolovoza i završio je 08. kolovoza 2019. godine.

Imali smo 25-ero djece iz Slavonskog Broda i 15 ero djece iz Darde. Djeca su s kampa otišla blagoslovljena, sretna s novim prijateljstvima, novim iskustivma i najvažnije s porukom da Bog sluša i odgovara na njihove molitve.

Nakon kampa u Orahovici održan je Una Festival u dva Romska naselja.

Una Festivale u Dardi održavamo već 9 godina i u Bistrincima 4 godine. Una Festival se održava u središtima Romskih naselja. Festivale i klubove nazivamo UNA jer to predstavlja

U – utočište kod Boga

N – nada na obitelj

A – ambasadori mira

U naseljima festivale održavamo po tri dana. Kroz svaki dan prolazili smo po jednu biblijsku priču povezanu s temom festivala.

1. DAN – Isus ima svu vlast i autoritet nad nebom i zemljom; – Isus smiruje oluju;

2. DAN – Isus ima svu vlast i autoritet nad životom,smrti i bolesti; – Isus vraća vid slijepcima;

3. DAN – Isus ima svu vlast i autoritet nad samilošću i grijehom; – Isus ozdravlja hromog čovjeka.

Kroz festival ove godine prošlo je 100 djece i ostvareni su kontakti s novim obiteljima koji su otvoreni za Evanđelje.

(preuzeto s epc.hr)

Ostale teme

Aktualnosti, Vijesti

Nova snaga – Krštenje u Baptističkoj crkvi Zagreb

Aktualnosti, Vijesti

Održana redovna sjednica Skupštine PEV-a

Aktualnosti, Vijesti

Zajedničko bogoslužje vjernika Crkve Božje vinkovačkog i vukovarskog kraja

Aktualnosti, Vijesti

Održana skupština Evanđeoskog teološkog društva i okrugli stol “Identitet evanđeoskih kršćana”

Aktualnosti, Vijesti

Obilježeno 10 godina djelovanja Centra biblijskih istraživanja

Aktualnosti, Vijesti

Predstavljena knjiga „Uvod u život i misao Johna Wesleya“, Timothy J. Crutcher