Da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni, i ja u tebi, neka i oni u nama budu... (Iv 17,21)

Vrijeme je… Uskoro prijave za upis u diplomski studij Protestantska teologija

Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik, Ivana Lučića 1a, Zagreb

raspisuju natječaj za upis na diplomski studij Protestantska teologija (4 semestra) kojim se stječe akademski naziv magistar teologije – 9 redovitih i 5 izvanrednih studenata i 1 redoviti student (strani državljanin).

1. Uvjeti upisa

Pravo prijave na natječaj za upis na diplomski studij imaju:
– osobe koje su završile preddiplomski sveučilišni studij.
– osobe koje su završile dodiplomski sveučilišni studij ustrojen sukladno zakonskim propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Kandidati koji su završili preddiplomski studij koji nije ustrojen u istom znanstvenom području, polju odnosno grani u kojoj je ustrojen i diplomski studij za koji su ostvarile pravo na upis, imaju obvezu polaganja razlikovnih ispita u opsegu i prema dinamici koju propiše Vijeće studija. Informacije o razlikovnim obvezama dostupne su ovdje.

2. Prijave za studij

Prijave se primaju od 10. rujna do 21. rujna 2018. od 9-13 sati u prostorijama Sveučilišnoga centra za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik, na obrascu koji se može preuzeti i na mjestu prijave.
Uz obrazac za prijavu treba priložiti:
– domovnicu
– rodni list
– svjedodžbu, odnosno potvrdu o završenom sveučilišnom preddiplomskom ili dodiplomskom studiju društvenih ili humanističkih znanosti
– dopunsku ispravu o studiju (ili prijepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena)
– pristupnici koji su preddiplomski sveučilišni studij završili u inozemstvu prilažu svjedodžbu i dopunsku ispravu o studiju i studijski program i izvedbeni plan studija,
– dokaz o uplati troškova razredbenog postupka (100 kn – uplaćuje se na žiro-račun (broj računa HR2024840081103663564, s naznakom: Za troškove razredbenog postupka).

3. Razredbeni postupak

Izbor kandidata za upis na diplomski sveučilišni studij Protestantska teologija obavit će se na temelju prosjeka ocjena stečenih tijekom preddiplomskog studija te bodova prikupljenih na motivacijskom razgovoru.
Temeljem navedenih kriterija utvrđuje se rang-lista kandidata za upis.

Motivacijski razgovori s kandidatima održavat će se 27. rujna 2018.
Rezultati razredbenog postupka bit će objavljeni 28. rujna 2018. do 12 sati.
Kandidati imaju pravo žalbe na rezultate razredbenog postupka. Žalbe se primaju u roku od 24 sata po objavi rezultata.

4. Upisi i participacija u troškovima studija

Upisi u diplomski sveučilišni studij Protestantska teologija obavljaju se od 3. do 4. listopada 2018.
Participacija u troškovima studija za izvanredne studente iznosi 7.200,00 Kn.

 

(preuzeto s http://www.tfmvi.hr/)

Ostale teme

Aktualnosti, Vijesti

Nova snaga – Krštenje u Baptističkoj crkvi Zagreb

Aktualnosti, Vijesti

Održana redovna sjednica Skupštine PEV-a

Aktualnosti, Vijesti

Zajedničko bogoslužje vjernika Crkve Božje vinkovačkog i vukovarskog kraja

Aktualnosti, Vijesti

Održana skupština Evanđeoskog teološkog društva i okrugli stol “Identitet evanđeoskih kršćana”

Aktualnosti, Vijesti

Obilježeno 10 godina djelovanja Centra biblijskih istraživanja

Aktualnosti, Vijesti

Predstavljena knjiga „Uvod u život i misao Johna Wesleya“, Timothy J. Crutcher