Da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni, i ja u tebi, neka i oni u nama budu... (Iv 17,21)

Vjeronauk u službi prevencije vršnjačkog nasilja

U organizaciji Saveza baptističkih crkava Republike Hrvatske (SBC RH) i Evanđeoske pentekostne crkve u Republici Hrvatskoj (EPC RH) u Baptističkoj crkvi u Zagrebu održan je 21. rujna 2019. godine stručni skup za vjeroučitelje baptističkog i evanđeoskog pentekostnog vjeronauka pod nazivom Vjeronauk u službi prevencije vršnjačkog nasilja.

Na skupu je sudjelovalo 70-tak vjeroučiteljica i vjeroučitelja iz crkvi reformacijske baštine, Saveza baptističkih crkvi, Evanđeoskih pentekostnih crkvi, Kristovih crkvi i Crkve Božje te drugih kršćanskih crkvi.

Nakon uvodnih riječi Svjetlane Mraz i pozdravnih riječi predstavnika Agencije za obrazovanje Tomislava Tomasića, na temu Biblijsko promišljanje: Kada okrenuti drugi obraz, a kada reći ‘dosta je’? govorio je pastor EPC Stijena spasenja, Zagreb i profesor stručnih predmeta Geodetske škole Ratko Medan.

Čitajući tekst iz Matejevog evanđelja 5,38-42, pastor Medan je kazao kako je primjerom „drugog obraza“ ugroženo ljudsko dostojanstvo te se tim riječima želi spriječiti osveta i pretjerana odmazda za pravičnu naknadu u kontekstu sudskih sporova.

S jedne strane, u međuljudskih odnosima potrebno je promicati poštovanje, dok kroz sudske procese pravdu, naglasio je pastor Medan.

Petra Gabriša, pedagoginja održala je prvo predavanje na temu Vršnjačko nasilje, gdje je govorila o vrstama nasilja, o zlostavljanju i nasilju, o posljedicama nasilja, o postupanju u slučaju nasilja, kao i zašto djeca oklijevaju u prijavljivanju nasilja.

U drugom predavanju, pod naslovom Vjeroučitelj koji osnažuje, pedagoginja Gabriša je naglasila osobine i važnost djeteta žrtve, ali i djeteta nasilnika te je ukazala na posljedice nasilja. Posebno je govorila o ulozi vjeroučitelja u suočavanju s nasilnim ponašanjem te potrebi razvijanja i jačanja, posebno psihološke, otpornosti na nasilna ponašanja.

Nakon predavanje predstavnice Udruge Krugovi, centra za edukacije, savjetovanja i humanitarno djelovanje Tihana Pandl i Antonija Pleša predstavile su projekt Udruge „Kišobran otvaram i nasilje sprječavam“.

U drugom dijelu seminara održane su radionice za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole „Kada netko nešto čini što me smeta“ i „Komunikacija i razumijevanje sukoba“, koje su vodile predstavnice Udruge Krugovi Tihana Pandl i Antonija Pleša te od petog do osmog razreda „Jedan sukob, pet stilova“ i „Moji talenti i kvalitete“, koje je vodila pedagoginja Petra Gabriša.

Tijekom seminara predstavljene su aktivnosti Udruge za evangelizaciju djece i pripremama Božićnih paketa te Udruge Samaritan’s Purse te su sudionici seminara obaviješteni o materijalima važnim za vjeronauk, kao što su knjiga evidencije učenika koji pohađaju nastavu vjeronauka izvan škole i dva filma o reformaciji u Hrvatskoj, u trajanju po 30 minuta, a mogu se koristiti u nastavnom sadržaju, u izdanju Udruge 4H Mediji.

Robert Bogešić

Ostale teme

Aktualnosti, Vijesti

Nova snaga – Krštenje u Baptističkoj crkvi Zagreb

Aktualnosti, Vijesti

Održana redovna sjednica Skupštine PEV-a

Aktualnosti, Vijesti

Zajedničko bogoslužje vjernika Crkve Božje vinkovačkog i vukovarskog kraja

Aktualnosti, Vijesti

Održana skupština Evanđeoskog teološkog društva i okrugli stol “Identitet evanđeoskih kršćana”

Aktualnosti, Vijesti

Obilježeno 10 godina djelovanja Centra biblijskih istraživanja

Aktualnosti, Vijesti

Predstavljena knjiga „Uvod u život i misao Johna Wesleya“, Timothy J. Crutcher