Da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni, i ja u tebi, neka i oni u nama budu... (Iv 17,21)

VJERONAUK – članice PEV-a

Vjeronauk, kao izborni predmet u hrvatskim osnovnim i srednjim školama, provedbom u lokalnim crkvama postao je prepoznatljiva službe Saveza baptističkih crkvi (SBC), Evanđeoske pentekostne crkve (EPC), Kristove crkve (KC) i Crkve Božje (CB) u Republici Hrvatskoj (HR). Na tom planu ostvarena je kvalitetna suradnja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Agencijom za obrazovanje i odgoj, te se provodi nastava vjeronauka u lokalnim crkvama, kao dio školskog programa. Svaka lokalna crkva osigurava potrebne uvjete za nastavu vjeronauka i odgovorna je za njezino provođenje.

Savezi EPC i BC u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje  organiziraju stručne skupove za vjeroučitelje dva puta godišnje. Jesenski jednodnevni skup već se tradicionalno održava u Baptističkoj crkvi u Zagrebu, a proljetni vikend seminar u Crikvenici. Oba saveza crkava ravnomjerno pokrivaju troškove ovih stručnih skupova prema broju prisutnih vjeroučitelja.
__________________________________________________________________________________

Stručni seminari

Zagreb, 17. rujna 2022. – Doprinos konfesionalnog vjeronauka interkulturalnom obrazovanju

Uvodni dio

proslavljanje Boga kroz čitanje Psalma 148 i dvije zajedničke pjesme

uvodne riječi

– mr. sc. Svjetlane Mraz
– dr. sc. Dubravka Brezak Stamać, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje

Predavanje

– prof. dr. sc. Ružica Razum, redovita profesorica na Katoličkom bogoslovnom fakultetu „Doprinos konfesionalnog vjeronauka suživotu u multikuturalnom društvu“
– Timothy Ivan Špičak, dipl. teolog i pastor Baptističke crkve Petrinja „Od izgrađivanja vlastitog identiteta do opremanja za suživot“

Okrugli stol „Iz perspektive vjeroučitelja različitih konfesija“

– mr. sc. Svjetlana Mraz, moderator
– Silvija Hercog, dipl. učiteljica hebrejskog jezika i kulture u privatnoj osnovnoj školi Hugo Kon,
– Jelena Mihalić, vjeroučiteljica savjetnica RK vjeronauka u OŠ Jordanovac, Zagreb,   
– Helena Moguš vjeroučiteljica u Evanđeoskoj pentekostnoj crkvi Vukovar 

Informacije i obavijesti

– o projektu božićnih paketića Samaritan’s Purse Croatia,
– o materijalima za evangelizaciju djece Rujana Čanji, Udruga za evangelizaciju djece
– Timothy I. Špičak – o procesu pripremanja udžbenika i priručnika za osnovnoškolsku nastavu vjeronauka.

Crikvenica, 04. – 06. ožujka 2022. – Izazovi rada u mješovitoj skupini

Duhovna motivacija – Robert Bogešić
Isusova mješovita vjeronaučna skupina – Helena Moguš i Timothy Ivan Špičak, više sudionika                         

Predavanja:
Razina očekivanja u procesu učenja u mješovitoj skupini – Svjetlana Mraz i Irena Miholjević
Diferencirani pristup nastave u mješovitoj vjeronaučnoj skupini, Arna Bogešić
Udžbenik kao alat u mješovitoj vjeronaučnoj skupini, Timothy Ivan Špiček

Radionice:
Kako prilagoditi konkretne vjeronaučne teme mješovitoj skupini
– Nastavna tema: Otac, Sin i Duh Sveti (mješovita skupina 1. – 4. razred) Arna Bogešić
– Nastavna tema: Vječni život (mješovita skupina 5. – 8. razred) Timothy Ivan Špiček

Predstavljanje materijala i projekata:
– o Sveučilišnom centru za protestantsku teologiju u Zagrebu – prof. Zoran Grozdanov
– o Bibliji 365 kao projektu popularizacije Biblije – Petra Bohal
– o materijalima za evangelizaciju djece – Rujana Časni, Udruga za evangelizaciju djece

Propovijed:
Na temelju biblijskog teksta iz Evanđelja po Mateju 9,9-13 – Željko Mraz

Zagreb, 18. rujna 2021. – Stručni skup vjeroučitelja Idi s tom snagom u sebi 

Robert Bogešić – Dobrodošlica i uvodni dio

Marija Buljat, Irena Mihaljević, Arna Bogešić – Štovanje

Timothy I. Špičak – Idi s tom snagom u sebi – biblijsko promišljanje + razgovor

Rad u malim grupama – (za učenike od 1. do 4. razreda; za učenike od 5. – 8. razreda; srednjoškolski vjeronauk)

Različite informacije i obavijesti – Samaritan’s Purse Croatia – projekt Operacija Božićno Dijete, Biblijski institut –  izdanja Biblija za mlade i Biblija za djecu

Zagreb, 13. ožujka 2021. – On line Stručni skup Vjeroučitelji – podrška vjeroučenicima i roditeljima u kriznim vremenima 

– Filip Grujić – Biblijsko promišljanje Biblijski pogled na krizne situacije

– Irena Šestak – Uloga vjeroučitelja u davanju psihološke prve pomoći

– Timothy I. Špičak – o procesu pripremanja udžbenika i priručnika za osnovnoškolsku nastavu vjeronauka

Tehnička pomoć i podrška – Marijana Bogović Crnković

Zagreb, 19. rujna 2020. – On line jesenski stručni skup vjeroučitelja

– Timothy Ivan Špičak – duhovna motivacija

– Marija Buljat – o dokumentaciji koju treba dostaviti na početku školske godine u škole i koje su obaveze tijekom školske godine za djecu koja imaju u školi prijavljen vjeronauk kao izborni predmet

– Svjetlana Mraz – o smjernicama obzirom na epidemiološku situaciju u Hrvatskoj

– Irena Mihaljević i Timothy I. Špičak – o izradi jedinstvenog godišnjeg izvedbenog kurikuluma za vjeronauk

– Timothy I. Špičak – u ime tima suradnika i izdavača Društva prijatelja Biblije, predstavio je revidirane udžbenike i priručnike Meta i Mreža po kojima će se ove godine raditi.

Tehnička pomoć i podrška – Ivan Kivač, Marijana Bogović Crnković i Renata Golubić.

Crikvenica, 28. veljače – 01. ožujka 2020. – Vidjeti pojedinca – ranjive skupine učenika

Predavanje:
– Biblijsko promišljanje: Isus i ranjive skupine, Oliver Buljat
– Vidjeti pojedinca – ranjive skupine – Irena Šestak 

Radionice:
– Ranjive skupine i nisko samopoštovanje – Irena Šestak 
– Učenici s teškoćama u razvoju na nastavi vjeronauka, Anica Kerep
– Ranjivi zbog vjerske i/ili nacionalne pripadnosti, Timothy I. Špičak
– Ranjivi zbog socijalnog statusa, Helena Moguš
– Ranjivi zbog obiteljske situacije, Božica Šomođi

Zagreb, 21. rujna 2019. – Vjeronauk u službi prevencije vršnjačkog nasilja

Predavanje:
– Biblijsko promišljanje: Kada okrenuti drugi obraz, a kada reći ‘dosta je’?!? – Ratko Medan
– Vršnjačko nasilje – Petra Gabriša
– Vjeroučitelj koji osnažuje – Petra Gabriša

Radionice:
– Kada netko nešto čini što me smeta (za učenike 1. – 4. razreda) – Tihana Pandl, Antonija Pleša
– Jedan sukob, pet stilova (za učenike 5. – 8. razred) – Petra Gabriša
– Komunikacija i razumijevanje sukoba (za učenike 1. – 4. razreda) – Tihana Pandl, Antonija Pleša
– Moji talenti ikvaliteta (za učenike 5. – 8. razreda) – Petra Gabriša

Crikvenica, 01. – 03. ožujka 2019. – Mjesto vjeronauka u „Školi za život“.

Predavanja:
-Poveznica škole, vjere i života – Giorgio Grlj
-Eksperimentalni program „Škola za život“ – Tihana Petković i Anita Jakovljanec
Propovijed – Laslo Hornjik – Služba vjeronauka nije uzaludan i besplodan trud u Gospodinu…
Prezentacije:
– Animirana serija Superbook (Vanja Bule)
– Održavanje dječjih kampova i rad s mladima i Romima u Čakovcu (Danica Košak)
– CEF-ov program o učinkovitom poučavanju djece (Rujana Čanji)

Radionice
– Biblija i život vjeroučenika (Ildiko Hornjik),
– Molitva i život vjeroučenika (Petra Bohal),
– Vjeroučenici u životu crkve (Timothy I. Špičak)
– Vjeroučitelj u životu vjeroučenika (Svjetlana Mraz)

Zagreb, 15. rujna 2018. – Kako pomiriti potrebe učenika i nastavni sadržaj

Predavanja:

–Biblijski pogled na temeljne čovjekove potrebe – Ela Magda Džafić

-Razvojne potrebe učenika prema dobi –  Irena Šestak

-Konkretni nastavni sadržaji i konkretni problemi – Marija Buljat

Informacije:

– aktivnosti Udruge za evangelizaciju djece – Rujana Čanji

– aktivnosti Visokog evanđeoskog teološkog učilišta (VETU) na planu obrazovanja vjeroučitelja – David Kovačević.

Radionice po skupinama:

– vjeroučitelji koji rade s učenicima 1. – 4. razreda,

– vjeroučitelji koji rade s učenicima 5. – 8. razreda te

– vjeroučitelji koji rade u mješovitim skupinama.

Zagreb, 16. rujna 2017. – Sola Gratia – milost koja odgaja

Predavanja:

-Milost koja odgaja – Giorgio Grlj

-Vjeroučitelj kao svjedok milosti – David Kovačević

-Milost i ocjenjivanje – Arna Bogešić

Informacije:

– aktivnosti Udruge za evangelizaciju djece

– o uvođenju novog pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji koji je donesen u svibnju 2017. godine, a odnosi se na Knjigu evidencije učenika koji pohađaju nastavu vjeronauka izvan škole

Crikvenica, 24. – 26. veljače 2017. – “Učitelju, daj nam više vjere”

Predavanja:

-Opravdanje po vjeri u svjetlu reformacije – Danijel Časni

-Vjera koja se razvija – Svjetlana Mraz

-Vjera koja se prenosi – Svjetlana Mraz

-Božja riječ za rast u vjeri – Timothy I. Špičak

Radionice na biblijski tekst

-Proučavanje biblijskih tekstova – rad u skupinama

Zagreb, 17. rujna 2016. – Sola Scriptura u suvremenom kontekstu nastave vjeronauka

Predavanja:

-Vjeroučitelji i Biblija – Danijel Berković

-Vjeroučitelji i svijet koji se stalno mijenja – Danijel Berković

Radionice na biblijski tekst iz Knjige o Joni:

-koristeći boje (moderator Arna Bogešić),

– koristeći dramaturški pristup (moderator Timothy-Ivan Špičak),

-koristeći metode manuskripta (moderator Svjetlana Mraz),

-koristeći likovne metode (moderator Martina Gracin),

-koristeći glazbeni pristup (moderator Marijana Crnković),

-s pogledom iza scene (moderator Marija Buljat) i

-s naglaskom na konceptualizaciju (Ildiko Hornjik).

Crikvenica, 26. – 28. veljače 2016. – Metodički pristup u igri, glazbi i likovnosti u nastavi vjeronauka

Predavanja:

-Isus kao metodičar – David Kovačević

-O metodici iz drugog ugla – Timothy I. Špičak

-Igra u nastavi vjeronauka – Arna Bogešić

-Glazba u nastavi vjeronauka – Tamara Kabiček

-Likovnost u nastavi vjeronauka – Martina Gracin

Radionice

-Metodički pristup igri u nastavi vjeronauka – Arna Bogešić

-Metodički pristup glazbi u nastavi vjeronauka – Tamara Kabiček

-Metodički pristup likovnosti u nastavi vjeronauka – Martina Gracin

Zagreb, 19. rujna 2015. – Uloga vjeronauka u evangelizacijskom poslanju crkve 

Predavanja:

-Pozvani naviještati Radosnu vijest – Svjetlana Mraz

-Naviještati evanđelje kroz nastavu vjeronauka – Ildiko Hornjik

Radionice:

– Udruga za evangelizaciju djece (Child Evangelism Fellowship) – Rujana Čanji

– Champs Champ – Steve Taliaferro i Mislav Ilić

Upoznajmo Bibliju – Damir Strbad

Crikvenica, 27. veljače – 1. ožujka 2015. – Uloga vjeronauka i vjeroučitelja u promicanju kulture nenasilja

Predavanja:
“Biblijska definicija mira” i “Kako tvoriti Isusov mir” – Ervin Budiselić
Promicanje nenasilne komunikacije u nastavi vjeronauka – Ivana Grabar
Radionice:
Projekt u nastavi vjeronauka – Lidija Stojković i Petra Bohal
Kreativni pristup nastavi kroz NC Oproštenje – Ildiko Hornjik
Propovijed:
Bog je dobar (što od srca i čovjeku želi) – Giorgio Grlj

__________________________________________________________________________________

Materijal za djecu

  • Na godišnjem zasjedanju Europske evanđeoske alijanse u Velikoj Britaniji predstavljen je materijal za rad s djecom koji je od danas dostupan i vjeroučiteljima u Hrvatskoj. Materijal u elektronskom obliku od preko 7 GB je na engleskom jeziku, a nalazi se OVDJE
  • Ovdje možete vidjeti biblijski sadržaj koji se može koristiti u vjeronauku – OVDJE
  • UPOZNAJMO BIBLIJU – Osnovna svrha tečajeva UPOZNAJMO BIBLIJU je upoznati djecu sadržaju Biblije na njima razumljiv način obzirom na uzrast. Pojedini tečajevi se ne nadovezuju jedan na drugoga već je svaka tema odvojena za sebe. Ista tema se ponekad istodobno obrađuje kroz razna godišta. To se češće događa u mlađim godištima što vjeroučiteljicama/vjeroučiteljima olakšava rad u mješovitim skupinama. Tečajevi imaju tri serije: A, B i C. Serije su podijeljene na 4 stupnja koji se razlikuju po dobi djeteta i prate ga od 5. do 16. godine.

1.Stupanj (5-7 god)
2.Stupanj (8-10 god)
3.Stupanj (11-13 god)
4.Stupanj (14-16 god)

Svaki stupanj podijeljen je na 12 mjeseci, a u svakom mjesecu su 4 teme po jedna za svaku nedjelju u godini. Po stupnju je to u godini ukupno 48 tema za 48 nedjelja u godini. U sva 4 stupnja po godini su 192 teme. Sveukupno je kroz tri godine (A,B,C) na raspolaganju  576 tema, odnosno 1008 stranica materijala.

Na mail adresu upoznajmo.bibliju@gmail.com ili na mob: 098 900 5447 možete postaviti pitanje ukoliko ima nejasnoća ili nekih dodatnih pitanja.Još neke detalje možete pogledati na http://upoznajmo-bibliju.com/

KRISTOVA CRKVA RIJEKA Dr. Frana Kresnika 31 51000 Rijeka
OIB: 89102442478 Privredna banka Zagreb HR53 2340 0091 1103 9969 4
Svrha uplate : TEČAJEVI UPB
Zahvaljujemo na vašim donacijama koje će te uplatiti na navedeni račun.

Ostale teme

Aktualnosti, Vijesti

Nova snaga – Krštenje u Baptističkoj crkvi Zagreb

Aktualnosti, Vijesti

Održana redovna sjednica Skupštine PEV-a

Aktualnosti, Vijesti

Zajedničko bogoslužje vjernika Crkve Božje vinkovačkog i vukovarskog kraja

Aktualnosti, Vijesti

Održana skupština Evanđeoskog teološkog društva i okrugli stol “Identitet evanđeoskih kršćana”

Aktualnosti, Vijesti

Obilježeno 10 godina djelovanja Centra biblijskih istraživanja

Aktualnosti, Vijesti

Predstavljena knjiga „Uvod u život i misao Johna Wesleya“, Timothy J. Crutcher