Da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni, i ja u tebi, neka i oni u nama budu... (Iv 17,21)

Stručni skup vjeroučitelja baptističkog i evanđeoskog pentekostnog vjeronauka „Izazovi rada u mješovitoj skupini“

U organizaciji Saveza baptističkih crkava Republike Hrvatske (SBC RH) i Evanđeoske pentekostne crkve u Republici Hrvatskoj (EPC RH) u Crikvenici je od 04. do 06. ožujka 2022. godine održan Stručni skup vjeroučitelja baptističkog i evanđeoskog pentekostnog vjeronauka „Izazovi rada u mješovitoj skupini“

Na skupu je sudjelovalo 50-tak vjeroučiteljica i vjeroučitelja iz crkvi reformacijske baštine: Saveza baptističkih crkvi, Evanđeoskih pentekostnih crkvi, Kristovih crkvi, Crkve Božje i drugih crkvi.

U petak, 04. ožujka, održana je dramatizacija i skupno promišljanje na temu Isusova mješovita vjeronaučna skupina, gdje je više sudionika seminara predstavilo Isusove učenike: Petra, Andriju, Jakova, Ivana, Natanaela i Tomu, nakon čega su se sudionici seminara podijelili u grupe te razgovarali o pojedinim učenicima i proveli vrijeme u zajedničkim molitvama.

U subotu, 05. ožujka, uvodnu duhovnu motivaciju vodio je Robert B. na temu čije odijelo nosimo i oblačimo li se u odijelo Isusa Krista bez obzira na uvjete koji su oko nas, kao što su krizne situacije, rat, korona virus, potres ili vrijeme opuštanja, skijanje ili ljetovanje.

Interaktivno predavanje, koje je uključivalo razgovor u malim skupinama na temu „Obrasci razvoja učenika različite dobi i razina očekivanja u procesu učenja u mješovitoj skupini“ održale su Irena M., učiteljica i vjeroučiteljica i Svjetlana M. koordinatorica rada s mladima i vjeronauka SBC u RH. Tom su prigodom predavanje podijelile u dva dijela, u prvom se odnosilo na djecu od 1. do 4. razreda, a u drugom od 5. do 8. razreda.

O diferenciranim pristupima nastave u mješovitoj vjeronaučnoj skupini govorila je Arna B. učiteljica i diplomirana pedagoginja, dok je o udžbeniku kao alatu u mješovitoj skupini govorio Timothy Ivan Š., pastor i vjeroučitelj.

Nakon njihovih predavanja održane su radionice u malim skupinama pod naslovom „Kako prilagoditi konkretne vjeronaučne teme mješovitoj skupini“, gdje su formirane dvije radionice, prva na temelju nastavne teme Otac, Sin i Duh Sveti za mješovitu skupinu od 1. do 4. razreda i druga na temelju nastavne teme Vječni život za mješovitu skupinu od 5. do 8. razreda. Po završetku radionica u posebnim grupama predstavljeni su zaključci proizašli iz radnih skupina.

Na završnom bogoštovlju, u nedjelju, 06. ožujka, pastor Timothy je vodio službu dok je pastor i tajnik SBC-a Željko M. propovijedao na temelju biblijskog teksta iz Evanđelja po Mateju 9,9-13 govoreći o učeniku koji nije bio omiljen, Matej, ali Isus Krist ga poziva jer prepoznaje u njemu potencijal i pruža mu priliku.

Nakon propovijedi Gospodnju večeru vodio je pastor Timothy, a molitve blagoslova Svjetlana M. i Marija B.

Na seminaru su predstavljeni pojedini materijali i projekti te je tako prof. Zoran G. govorio o Sveučilišnom centru za protestantsku teologiju u Zagrebu, Petra B. o Bibliji 365 kao projektu popularizacije Biblije dok je Rujana Č. iz Udruge za evangelizaciju djece (Child Evangelism Fellowship) u Hrvatskoj  predstavila materijale za evangelizaciju djece.

Robert Bogešić

Ostale teme

Aktualnosti, Vijesti

Nova snaga – Krštenje u Baptističkoj crkvi Zagreb

Aktualnosti, Vijesti

Održana redovna sjednica Skupštine PEV-a

Aktualnosti, Vijesti

Zajedničko bogoslužje vjernika Crkve Božje vinkovačkog i vukovarskog kraja

Aktualnosti, Vijesti

Održana skupština Evanđeoskog teološkog društva i okrugli stol “Identitet evanđeoskih kršćana”

Aktualnosti, Vijesti

Obilježeno 10 godina djelovanja Centra biblijskih istraživanja

Aktualnosti, Vijesti

Predstavljena knjiga „Uvod u život i misao Johna Wesleya“, Timothy J. Crutcher