Da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni, i ja u tebi, neka i oni u nama budu... (Iv 17,21)

Stanko Jambrek: Reformacija u hrvatskim zemljama u europskom kontekstu

U studenome 2013. objavljena je u Zagrebu knjiga Stanka Jambreka Reformacija u hrvatskim zemljama u europskom kontekstu. Knjigu su objavili izdavačka kuća Srednja Europa i Biblijski institut.

U knjizi su istražena reformna zbivanja u hrvatskim povijesnim zemljama za vrijeme reforma­cije u širem europskom povijesnom, teološkom, kulturološkom i društvenom kontekstu. Uz istraživanje dosad nekorištene arhivske građe, kritički su analizirani objavljeni povijesni izvori i ključna djela hrvatskih i europskih reformatora koja su imala značajni utjecaj na razvoj refor­macije u hrvatskim povijesnim zemljama i među iseljenim Hrvatima. Korištenjem recentnih teorijskometodoloških predložaka na temelju proučene građe napravljena je kritička sinteza povijesti reformacije na hrvatskom povijesnom prostoru.

Kao teorijska podloga služili su mo­deli nove društvene i kulturne povijesti, odnosno nove vjerske povijesti. U fokusu istraživanja nalaze se modaliteti recepcije i prakticiranja reformnih ideja u različitim društvenim slojevi­ma u hrvatskom povijesnom prostoru, od pučkog do elitnog protestantizma. Istraživanjem su identificirana specifična područja, razdoblja i procesi razvoja reformacije. U kontekstu širenja europske reformacije reformna zbivanja u hrvatskim zemljama odvijala su se u tri područja koja su bila rubna područja šire vjerske, geografske, političke, gospodarske i kulturne cjeline. Razvoj reformacije pratimo i u tri razdoblja: u prvom razdoblju je reformno učenje služilo kao duhovna obnova Rimokatoličke crkve, u drugom za ustanovljenje i institucionalizaciju evan­geličke ili reformirane tradicije reformacije, a za treće je razdoblje karakteristična borba za op­stanak tijekom protureformacije.

U radu se razmatraju i ključni procesi promidžbe, navještaja i utvrđivanja nauka Svetoga pisma, koji uključuju propovijedanje, poučavanje i tumačenje istog u obitelji i zajednici vjernika, različite vrste bogoslužja i bogoštovlja, odnose u braku i obitelji, odgoj i obrazovanje djece i odraslih. Posebna se pažnja pridaje prijenosu ideja tiskanim knji­gama, brošurama i dramskim uprizorenjima. Kako je temeljni cilj reformacije bio naviještanje evanđelja i obnova življenja Crkve ukorijenjena u nauku Svetoga pisma, reformatori u hrvat­skim povijesnim zemljama tek su djelomice ostvarili taj cilj. Uz tek djelomičnu i nedostatnu potporu plemstva te učinkovitu protureformaciju i strah od inkvizicije, uspjeh reformacije u hrvatskim zemljama ovisio je o uspješnoj organizaciji i suradnji crkava, uspostavljanju općeg obrazovanja te osposobljavanju vjernika za duhovne službe.

Cijena knjige je 189,00 kuna. S internetskom narudžbom cijena knjige je 150,00 kuna.

Knjigu možete naručiti na e-mail: apehlic@bizg.hr

 

Sadržaj knjige možete pogledati ovdje:

Attachments:
Download this file (Reformacija_u_HR_zemljama_Uvod.pdf)Reformacija_u_HR_zemljama_Uvod.pdf [ ] 2928 Kb

(preuzeto s www.bizg.hr)

Ostale teme

Aktualnosti, Vijesti

Nova snaga – Krštenje u Baptističkoj crkvi Zagreb

Aktualnosti, Vijesti

Održana redovna sjednica Skupštine PEV-a

Aktualnosti, Vijesti

Zajedničko bogoslužje vjernika Crkve Božje vinkovačkog i vukovarskog kraja

Aktualnosti, Vijesti

Održana skupština Evanđeoskog teološkog društva i okrugli stol “Identitet evanđeoskih kršćana”

Aktualnosti, Vijesti

Obilježeno 10 godina djelovanja Centra biblijskih istraživanja

Aktualnosti, Vijesti

Predstavljena knjiga „Uvod u život i misao Johna Wesleya“, Timothy J. Crutcher