Da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni, i ja u tebi, neka i oni u nama budu... (Iv 17,21)

Stanko Jambrek, „Reformacija u hrvatskim zemljama u europskom kontekstu“

 

U studenome 2013. objavljena je u Zagrebu knjiga Stanka Jambreka Reformacija u hrvatskim zemljama u europskom kontekstu. Knjigu su objavili izdavačka kuća Srednja Europa i Biblijski institut.

U knjizi su istražena reformna zbivanja u hrvatskim povijesnim zemljama za vrijeme reformacije u širem europskom povijesnom, teološkom, kulturološkom i društvenom kontekstu.

Kao teorijska podloga služili su modeli nove društvene i kulturne povijesti, odnosno nove vjerske povijesti. U fokusu istraživanja nalaze se modaliteti recepcije i prakticiranja reformnih ideja u različitim društvenim slojevi­ma u hrvatskom povijesnom prostoru, od pučkog do elitnog protestantizma.

U radu se razmatraju i ključni procesi promidžbe, navještaja i utvrđivanja nauka Svetoga pisma, koji uključuju propovijedanje, poučavanje i tumačenje istog u obitelji i zajednici vjernika, različite vrste bogoslužja i bogoštovlja, odnose u braku i obitelji, odgoj i obrazovanje djece i odraslih. Posebna se pažnja pridaje prijenosu ideja tiskanim knjigama, brošurama i dramskim uprizorenjima.

Knjigu možete naručiti na e-mail: apehlic@bizg.hr

(preuzeto s bizg.hr)

Ostale teme

Aktualnosti, Vijesti

Nova snaga – Krštenje u Baptističkoj crkvi Zagreb

Aktualnosti, Vijesti

Održana redovna sjednica Skupštine PEV-a

Aktualnosti, Vijesti

Zajedničko bogoslužje vjernika Crkve Božje vinkovačkog i vukovarskog kraja

Aktualnosti, Vijesti

Održana skupština Evanđeoskog teološkog društva i okrugli stol “Identitet evanđeoskih kršćana”

Aktualnosti, Vijesti

Obilježeno 10 godina djelovanja Centra biblijskih istraživanja

Aktualnosti, Vijesti

Predstavljena knjiga „Uvod u život i misao Johna Wesleya“, Timothy J. Crutcher