Da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni, i ja u tebi, neka i oni u nama budu... (Iv 17,21)

Sola Gratia – milost koja odgaja

U organizaciji Saveza baptističkih crkava Republike Hrvatske (SBC RH) i Evanđeoske pentekostne crkve u Republici Hrvatskoj (EPC RH) u prostorijama Baptističke crkve Zagreb održan je 16. rujna 2016. godine jesenski vjeroučiteljski skup za vjeroučitelje baptističkog i evanđeoskog pentekostnog vjeronauka. Naziv seminara bio je Sola Gratia – milost koja odgaja.  

Na skupu je sudjelovalo 60-tak vjeroučiteljica i vjeroučitelja iz crkvi reformacijske baštine, Saveza baptističkih crkvi, Evanđeoskih pentekostnih crkvi, Kristovih crkvi i Crkve Božje te drugih kršćanskih crkvi.

Nakon uvodnih riječi Svjetlane Mraz, koordinatorice rada s mladima u SBC u RH, uvodni dio programa i duhovnu motivaciju vodila je Petra Bohal, koja je pročitala retke Psalma 23, te potaknula nazočne da se nakon svakog pročitanog retka uputi molitva zahvale Gospodinu.

Predavanje, pod naslovom Milost koja odgaja održao je pastor Baptističke crkve Rijeka Giorgio Grlj. Tom je prigodom naglasio kako se milost utjelovila u Isusu Kristu, jer niti milost, niti čovjekoljublje niti dobrostivost nisu apstraktne kategorije izvan osobe, filozofske teme za raspravu.

Prema riječima pastora Grlja, kada bi milost bila samo akademski pojam tada bi bilo dovoljno usvojiti ga za ocjenu. Ali, ona se ne zadovoljava informiranošću, već formiranošću. Važno je, dobro i ključno naglašavati milost. S jedne strane, lako je uočiti ljudske greške  i sankcionirati ih, ali, s druge strane, milosrdno se odnositi prema ljudskim slabostima je jako teško. Svi volimo da se ljudi prema nama odnose milosrdno, ali je nešto teže odnositi se milosrdno prema drugima, istaknuo je pastor Grlj.

Govoreći o iščekivanju, pastor Grlj je naglasio kako se izabrani narod ne prepoznaje po sektaštvu, elitizmu i odvojenosti već po iščekivanju, tj. po nadi. Izabrani narod je narod nade. Bez iščekivanja, bez nade osuđeni smo na mukotrpni rad od kojega i osobno nećemo imati nikakve koristi jer će smrt progutati nas. Kršćanska poruka govori da učinjeno dobro neće ostati nenagrađeno.

Jedini način na koji milost može biti odgojiteljicom je njezino očitovanje u dobrim djelima, jer novi se život ne prenosi knjigom već životom. Vjeronauk nije samo informiranje, već daleko više formiranje. U toj formaciji djeca će vjerojatno puno više zapamtiti lik vjeroučiteljice nego sadržaj vjeronauka, zaključio je pastor Grlj. (Više možete pročitati na https://mygio.blog/2017/09/16/milost-odgojiteljica/)

Nakon pastora Grlja, predavanje na temu Vjeroučitelj kao svjedok milosti održao je mr. sc. David Kovačević, diplomirani teolog. Prema njegovim riječima, milost je dar, ali i zadatak. Vjeroučitelji primaju milost, pokazuju je i daju drugima, jer milost je bezuvjetno prihvaćanje. Time se potiču vjeroučitelji da prihvaćaju djecu u svim njihovim potencijalima i manama.

Djecu treba voditi kroz nastavu vjeronauka da ostvare svoje specifičnosti, da usvajaju vjerske slobode, da izražavaju vrline te da ispravljaju mane. Svrha ostvarivanja slobode u vjeronauku je Kristolikost, istaknuo je Kovačević.

U drugom dijelu skupa predavanje na temu Milost i ocjenjivanje održala je Arna Bogešić, učiteljica razredne nastave i diplomirani pedagog, koja je govorila, između ostalog, kako se nerijetko vjeroučitelji i vjeroučiteljice osjećaju nelagodno naspram vrednovanja i ocjenjivanja učeničkih ishoda u predmetu vjeronauka.

Da bi postigao što veću objektivnost vjeroučitelj se mora potruditi da primijeni što raznovrsniji spektar metoda i oblika praćenja i vrednovanja, a to uključuje i upotrebu različitih nastavnih sredstava i pomagala, istaknula je učiteljica Bogešić, te je naglasila kako je nova uloga vjeroučitelja da bude suvremeni organizator i voditelj nastavnog procesa, koordinator i mentor, motivator i ravnopravni suradnik. Njegova primarna uloga je da učenicima bude od pomoći u razvoju svih njihovih fizičkih i psihičkih potencijala te da im pomogne u  dostizanju individualnog maksimuma, kazala je učiteljica Bogešić.

Nakon održanih predavanja Udruga za evangelizaciju djece (Child Evangelism Fellowship) je najavila održavanje tečaja „Učinkovito poučavanje djece“ od 28. do 30. rujna 2017. godine u Zagrebu u Baptističkoj crkvu u Dubravi.

Svjetlana Mraz upoznala je nazočne o uvođenju novog pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji koji je donesen u svibnju 2017. godine, a odnosi se na Knjigu evidencije učenika koji pohađaju nastavu vjeronauka izvan škole.

Slavljenje Gospodina vodio je glazbeni tim sastavljen od glazbenika zagrebačkih Baptističkih crkvi. Predstavnik Agencije za odgoj i obrazovanje Tomislav Tomasić bio je spriječen nazočiti skupu te je uputio riječi pozdrava pismenim putem.

 

Robert Bogešić

Ostale teme

Aktualnosti, Vijesti

Nova snaga – Krštenje u Baptističkoj crkvi Zagreb

Aktualnosti, Vijesti

Održana redovna sjednica Skupštine PEV-a

Aktualnosti, Vijesti

Zajedničko bogoslužje vjernika Crkve Božje vinkovačkog i vukovarskog kraja

Aktualnosti, Vijesti

Održana skupština Evanđeoskog teološkog društva i okrugli stol “Identitet evanđeoskih kršćana”

Aktualnosti, Vijesti

Obilježeno 10 godina djelovanja Centra biblijskih istraživanja

Aktualnosti, Vijesti

Predstavljena knjiga „Uvod u život i misao Johna Wesleya“, Timothy J. Crutcher