Da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni, i ja u tebi, neka i oni u nama budu... (Iv 17,21)

Služba riječi protestantskih kršćanskih crkvi u Osijeku

Služba riječi protestantskih kršćanskih crkava u Osijeku, 18.09.2016.

Uvodna poruka Mateja Lazara Kovačević, nadglednika Crkve Božje u RH

Tema: Obnova lica čovjeka na priliku lica Božjeg

U spomen, (iduća godina je 500-ta obljetnica reformacije, dobro je naznačiti); Reformacija je pozitivan duhovni i društveni pokret za obnovu doktrina i života Crkve. U Europi je pokret etabliran pod Božjim nadahnućem i vodstvom tijekom 16.st., a započeo je 31. listopada 1517. javnim objavljivanjem Luterovih Devedest pet teza protiv crkvene trgovine oprostima.

Istraživači reformacije se slažu da je Reformacija poticala primjenu izvornih načela teologije i prakse kršćanstva, to nije bio revolucionarni pokret, nego težnjaza obnovom postojeće Crkve i društva. Nauk se reformacije temelji i proizlazi iz Svetoga pisma (sola scriptura) te nasljeduje pozitivnu tradiciju Crkve od prvih dana. Kršćanski nauk, tradicija i praksa Crkve koja svoje temelje nalazi u nauku Riječi Božje – dio su identiteta i pouke; Bog po svojoj suverenoj i slobodnoj milosti oprašta grijehe (sola gratia) a spasenje je milosni dar Božji u Isusu Kristu, koji se prima isključivo vjerom (sola fides).

Sredinom 16. st. Reformacija je iz njemačkih krajeva i preko Ugarske snažno utjecala i na hrvatski narod. Blizak suradnik Martina Lutera, Matija Vlačić Ilirik, slovi za jednog od najutjecajnijih hrvatskih humanista i teologa 16.st. O njegovoj biografiji i djelu progovara Stanko Jambrek, u Kairosu (teološki časopis Zg. 2012.) izvrstan je članak s naslovom Vlačićeva borba za slobodu Crkve.

Mi u Hrvatskoj na spomen 500-te obljetnice reformacije, odgovorno trebamo naglasiti da Vlačićevi temeljni stavovi za studija (1543-1548) u Wittenbergu izranjaju izusvajanja Biblije – Svetog Pisma kao vrhovne istine i autoriteta po svim životnim pitanjima u vjerovanju i praksi. Vlačić je zapisao: „Uvijek treba paziti da se svaki nauk traži iz pravog izvora, Svetoga Pisma. Na ovom jedinom temelju proroka i apostola mi smo sazidani. Oni su jedini počeci i Crkve i vjere, a mi se moramo na sveto Pismo osloniti. Jer je ono Božja Riječ. Duh sveti je čini živom jer je On Duh Istine. Duh je Sveti i autor i tumač Svetog pisma!“ (S. Jambrek, Kairos, Zg. 2012.)

Nadalje, naglašavao je Vlačić, da je sve što je napisano u Pismu napisano zbog čovjeka da mu se svjedoči o Kristu. Propovjednici reformacije nastojali su propovijedati Riječ Božju na hrvatskom jeziku svjedočeći autoritet Svetog Pisma. Među najpoznatijim propovjednicima bio je Mihajlo Starin koji je u 6 godina na tlu ondašnje Baranje i Slavonije organizirao 120 crkvenih općina.

+ Hajdemo stoga u zaključku prigode pozdrava i uvodnog promišljanja, čitati iz Riječi Gospodnje, čitanje Posl. Svetoga Pavla apostola 2 Korinćanima 4,6;«Zbilja, Bog koji je zapovjedio: »Neka iz tame zasvijetli svjetlo», on je zasvijetlio u našim srcima da osvijetli spoznaju slave Božje na licu Kristovu!» Amen!

– Čitani redak poslanice svraća našu pozornost na prve stranice Biblije, u knjigu Postanka 1,3; tamo stoji pisano da je Bog zapovjedio: «Neka bude svjetlost. I bi svjetlost!» Sluga Božji, Ap. Pavao naviješta da je isti Bog, koji je prvotno zapovijệdao neka iz tame svjetlo zasvijetli, zasvijetlio u našim srcima, na spoznaju slave svoje u osobi Isusa KristaDogađajem iz knjige Postanka, možemo u paraleli čitanog teksta predstaviti što se zapravo događa u biću čovjeka, kruni Božjeg stvaranja.

Čovjek stvoren na sliku Božju (Imago Dei), nažalost u samo svitanje svog postojanja – gubi identitet Božje slike, sa svog lica (zbog grijeha) uklonio je Božje lice! Kroz cijelu povijest ljudskog roda a mi u našoj generaciji imamo svoja iskustva i svjedočimo što to znači odsutnost lica Božjeg, ne treba nikoga podsjećati na zbilju u kojoj smo kao društvo! (ipak nešto; mnogi su zatočenici prošlosti, previše je partikularnih interesa, ako hoćete u gospodarstvu, politici, nažalost evidentna su nerazumijevanja i na duh. razini)

* Zato u spomen na reformaciju – istina Pisma nas pokreće na govor o nužnosti transformacije i obnove čovjeka na priliku slike Božje, odnosno obnove našeg lica na lice Božje! Psalmi na dirljiv način progovaraju o toj čežnji: «Moje mi srce govori, tražite lice njegovo! Da, lice Tvoje, Gospodine ja tražim!» Ps 27,8. I objava Božjeg lica ljudskom rodu se dogodila, Pismo naviješta u punini vremena!, (Gal 4,4; Iv 1,14) «Riječ je tijelom postala i nastanila se među nama …!» Čudo je to Isusa Krista, čudo je to Božjeg čovjekoljublja i to do te mjere i na takav način da je Bog ušao u ljudsku povijest i postao našim suputnikom! U Isusu Kristu Bog nam otkriva lice svoje, otkriva se lice milosrdnog i dobrog Oca!

*U otajstvu utjelovljenja postavio se novi temelji, Krist pravi Bog i pravi čovjek, objavljuje nam izvorno lice slike Božje – novog čovjeka, (pravedno, istinoljubivo, milosrdno…). Pogled na Njega, uključuje pogled na Raspetog i Uskrslog, pogled na ljubav Očevu – ako ustima ispovijedamo da je doista Isus Gospodin i srcem vjerujemo da je Njega Bog otac od mrtvih uskrisio, spašeni smo (Rim 10), otkupljenici smo Gospodnji i svjedoci novine – lica Božjeg.

*Ivan Pavao II je u svojoj pobudnici Ecclesia in Europa, (bilježi don Mladen Parlov, svećenik splitko-makarske nadbiskupije, Budni budite) pisao da Crkva Europi treba pružiti najdragocjenije dobro koje joj nitko drugi ne može dati: vjeru u Isusa Kristadar koji je izvor i duhovnog i svekolikog razvoja, lice obnovljenog čovjeka.

Neka i ovo naše danas bude u prilog objave i obnove lica Kristova na svima nama. Naš spomen na događaj reformacije, neka bude u stvarnoj spoznaji svjetla Božje slave – spoznaji Sina Božjega Isusa Krista. Kad Gospodin izgovara: Tražite moje lice“, aktualnost poziva smjerodavna je – s nakanom i ciljem; u ovome našem danas – biti odraz Njegove slike, odraz pravednog, istinoljubivog i milosrdnog za sve kategorije društva Lijepe naše!

– I zato nastavljamo moliti za blagoslov ljudi naše zemlje, nastojimo sve pozivati da se vrate temeljima kršćanske vjere, koje nalazimo u biblijskoj objavi. Utemeljeno pisanom Riječi Božjom i nadahnućem Duha Svetog neka nam se događa transformacija unutarnjeg bića a time obnova općih moralnih i etičkih vrijednosti; vjernost, pravednost, marljivost, milosrđe, dobrota i radišnost. Samo korjenitim promjenama na osobnoj razini možemo mijenjati društvo i zemlju u kojoj živimo.

– Blagoslov Gospodina našega bio sa svima nama – po Isusu Kristu, jedinom posredniku Boga i ljudi, koji je dao prinos – sebe samog kao otkup za sve nas! Amen!

Na ovom linku možete pogledati cjelokupno događanje; www.youtube.com

sluba-1

(preuzeto s crkvabozja.hr)

Ostale teme

Aktualnosti, Vijesti

Nova snaga – Krštenje u Baptističkoj crkvi Zagreb

Aktualnosti, Vijesti

Održana redovna sjednica Skupštine PEV-a

Aktualnosti, Vijesti

Zajedničko bogoslužje vjernika Crkve Božje vinkovačkog i vukovarskog kraja

Aktualnosti, Vijesti

Održana skupština Evanđeoskog teološkog društva i okrugli stol “Identitet evanđeoskih kršćana”

Aktualnosti, Vijesti

Obilježeno 10 godina djelovanja Centra biblijskih istraživanja

Aktualnosti, Vijesti

Predstavljena knjiga „Uvod u život i misao Johna Wesleya“, Timothy J. Crutcher