Da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni, i ja u tebi, neka i oni u nama budu... (Iv 17,21)

Savjetovanje: S kojim se problemima danas susreće evanđeosko kršćanstvo u Hrvatskoj?

Zagreb, 31. svibnja 2014. – U organizaciji Biblijskog instituta Zagreb održano je savjetovanje S kojim se problemima danas susreće evanđeosko kršćanstvo u Hrvatskoj? na kojem je sudjelovalo desetak vjernika-intelektualaca crkava reformacijske baštine grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Nakon uvodne molitve, Stanko Jambrek dekan Biblijskog instituta održao je uvodno izlaganje čitajući tekst iz Prve poslanice Solunjanima 5, 1-11 te je naglasio potrebu da danas evanđeoski kršćani budu aktivni i prisutni u društvu u raznim područjima života i da budu spremni podići svoj glas na brojne aktualnosti i probleme koji se javljaju u društvu.

U prvom dijelu savjetovanja sudionici su iznosili svoja gledišta glede potrebe razvijanja kulture unutarnjeg dijaloga u pojedinim crkvama. Pri tome, istaknuta je važnost poniznosti i okrenutosti k bližnjemu i njegovim potrebama gdje se razvija međusobni dijalog i važnost slušanja drugog, a ne monolog pojedinaca.

Iznesena je i ocjena kako dijalog ne smije biti sam sebi cilj, nego je sredstvo za međusobno približavanje vjernika u crkvi ali i približavanje među crkvama.

S druge strane, istaknuto je kako crkve trebaju aktivno razvijati dijalog i s društvom oko sebe, a vodstva crkvi trebaju prepoznavati kod vjernika, posebno kroz pastoralnu službu, gdje i kako mogu ostvarivati svoje pozive i darove u aktivnostima crkve.

U drugom dijelu savjetovanja razgovaralo se o ključnim problemima s kojim se vjernici susreću, kao što je potreba jačeg promicanja biblijskih vrijednosti, razvijanje dijaloga i odnosa s javnim medijima i drugim znanstvenim institucijama, određivanje prema „uvoznoj“ duhovnosti i potrebe većeg oslanjanja na vlastite sposobnosti.

Kao platforme koje bi mogle podržavati, ali i razvijati aktivnosti u komunikaciji s društvom, navedeni su Biblijski institut Zagreb, Udruga Reforma i Protestantsko evanđeosko vijeće, koje okuplja četiri crkve reformacijske baštine, Evanđeosku pentekostnu crkvu, Savez baptističkih crkvi, Kristove crkve i Crkvu Božju.

Svi sudionici su se složili kako je potrebno nastaviti s takvim savjetovanjima, gdje se međusobno razmjenjuju mišljenja o pojedinim pitanjima te je dogovoreno da se iduće savjetovanje održi u drugom dijelu godine.

Robert Bogešić

Ostale teme

Aktualnosti, Vijesti

Nova snaga – Krštenje u Baptističkoj crkvi Zagreb

Aktualnosti, Vijesti

Održana redovna sjednica Skupštine PEV-a

Aktualnosti, Vijesti

Zajedničko bogoslužje vjernika Crkve Božje vinkovačkog i vukovarskog kraja

Aktualnosti, Vijesti

Održana skupština Evanđeoskog teološkog društva i okrugli stol “Identitet evanđeoskih kršćana”

Aktualnosti, Vijesti

Obilježeno 10 godina djelovanja Centra biblijskih istraživanja

Aktualnosti, Vijesti

Predstavljena knjiga „Uvod u život i misao Johna Wesleya“, Timothy J. Crutcher