Da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni, i ja u tebi, neka i oni u nama budu... (Iv 17,21)

Promišljanje u spomen na Reformaciju


Istraživači reformacije se slažu da je Reformacijapoticala primjenu izvornih načela teologije i prakse kršćanstva, to nije bio revolucionarni pokret, nego težnja za obnovom postojeće Crkve i društva. Nauk se reformacije temelji i proizlazi iz Svetoga pisma (sola scriptura) te nasljeduje pozitivnu tradiciju Crkve od prvih dana. Kršćanski nauk, tradicija i praksa Crkve koja svoje temelje nalazi u nauku Riječi Božje, dio su identiteta i pouke; Bog po svojoj suverenoj i slobodnoj milosti oprašta grijehe (sola gratia) a spasenje je milosni dar Božji u Isusu Kristu, koji se prima isključivo vjerom (sola fides).

Sredinom 16. st. Reformacija je iz njemačkih krajeva i preko Ugarske snažno utjecala i na hrvatski narod. Blizak suradnik Martina Lutera, Matija Vlačić Ilirik, slovi za jednog od najutjecajnijih hrvatskih humanista i teologa 16.st. O njegovoj biografiji i djelu progovara Stanko Jambrek, u Kairosu  (teološki časopis Zg. 2012.) izvrstan je članak s naslovom Vlačićeva borba za slobodu Crkve.

Valja nam odgovorno naglasiti da Vlačićevi temeljni stavovi za studija (1543-1548) u Wittenbergu izranjaju iz usvajanja Biblije – Svetog Pisma kao vrhovne istine i autoriteta po svim životnim pitanjima u vjerovanju i praksi. Vlačić je zapisao: „Uvijek treba paziti da se svaki nauk traži iz pravog izvora, Svetoga Pisma. Na ovom jedinom temelju proroka i apostola mi smo sazidani. Oni su jedini počeci i Crkve i vjere, a mi se moramo na sveto Pismo osloniti. Jer je ono Božja Riječ. Duh sveti je čini živom jer je On Duh Istine. Duh je Sveti i autor i tumač Svetog pisma!“ (S. Jambrek, Kairos, Zg. 2012.)

Nadalje, naglašavao je Vlačić, da je sve što je napisano u Sv. Pismu napisano zbog čovjeka da mu se svjedoči o Kristu. Propovjednici reformacije nastojali su propovijedati Riječ Božju na hrvatskom jeziku svjedočeći autoritet Svetog Pisma.  Među najpoznatijim propovjednicima bio je Mihajlo Starin koji je u 6 godina na tlu ondašnje Baranje i Slavonije organizirao 120 crkvenih općina.

U spomen na reformaciju – istina Sv. Pisma nas pokreće na govor o nužnosti transformacije i obnove čovjeka na priliku slike Božje, odnosno obnove našeg lica na lice Božje! Psalmi na dirljiv način progovaraju o toj čežnji: «Moje mi srce govori, tražite lice njegovo! Da, lice Tvoje, Gospodine ja tražim!» Ps 27,8. I objava Božjeg lica ljudskom rodu se dogodila, Pismo naviješta u punini vremena!, (Gal 4,4; Iv 1,14) «Riječ je tijelom postala i nastanila se među nama …!» Čudo je to Isusa Krista, čudo je to Božjeg čovjekoljublja i to do te mjere i na takav način da je Bog ušao u ljudsku povijest i postao našim suputnikom! U Isusu Kristu Bog nam otkriva lice svoje, otkriva se lice milosrdnog i dobrog Oca!

otajstvu utjelovljenja postavio se novi temelji, Krist pravi Bog i pravi čovjek, objavljuje nam izvorno lice slike Božje – novog čovjeka, (pravedno, istinoljubivo, milosrdno…). Pogled na Njega, uključuje pogled na Raspetog i Uskrslog, pogled na ljubav Očevu – ako ustima ispovijedamo da je doista Isus Gospodin i srcem vjerujemo da je  Njega Bog otac od mrtvih uskrisio, spašeni smo (Rim 10), otkupljenici smo Gospodnji i svjedoci novine  – lica Božjeg.

Ivan Pavao II je u svojoj pobudnici Ecclesia in Europa, (bilježi don Mladen Parlov, svećenik splitsko-makarske nadbiskupije, Budni budite) pisao da Crkva Europi treba pružiti najdragocjenije dobro koje joj nitko drugi ne može dati: vjeru u Isusa Kristadar koji je izvor i duhovnog i svekolikog razvoja, lice obnovljenog čovjeka. Neka i ovo naše danas bude u prilog objave i obnove lica Kristova na svima nama.

Kad Gospodin izgovara: Tražite moje lice“, aktualnost je poziva smjerodavna, s nakanom i ciljem; u ovome našem danas – biti odraz Njegove slike, odraz pravednog, istinoljubivog i milosrdnog za sve kategorije društva Lijepe naše!

I zato nastavljamo moliti za blagoslov ljudi naše Domovine i uopće, nastojimo sve pozivati da se vrate temeljima kršćanske vjere, koje nalazimo u biblijskoj objavi. Utemeljeno pisanom Riječi Božjom i nadahnućem Duha Svetog neka nam se događa transformacija unutarnjeg bića a time obnova općih moralnih i etičkih vrijednosti; vjernost, pravednost, marljivost, milosrđe, dobrota i radišnost. Samo korjenitim promjenama na osobnoj razini možemo mijenjati društvo i zemlju u kojoj živimo.

Blagoslov Gospodina našega bio sa svima nama – po Isusu Kristu, jedinom posredniku Boga i ljudi, koji je dao prinos – sebe samog kao otkup za sve nas!  Amen!

U Tordincima, 31. listopada 2020.

Matej Lazar Kovačević, nadglednik/biskup

(preuzeto s crkvabozja.hr)

Ostale teme

Aktualnosti, Vijesti

Nova snaga – Krštenje u Baptističkoj crkvi Zagreb

Aktualnosti, Vijesti

Održana redovna sjednica Skupštine PEV-a

Aktualnosti, Vijesti

Zajedničko bogoslužje vjernika Crkve Božje vinkovačkog i vukovarskog kraja

Aktualnosti, Vijesti

Održana skupština Evanđeoskog teološkog društva i okrugli stol “Identitet evanđeoskih kršćana”

Aktualnosti, Vijesti

Obilježeno 10 godina djelovanja Centra biblijskih istraživanja

Aktualnosti, Vijesti

Predstavljena knjiga „Uvod u život i misao Johna Wesleya“, Timothy J. Crutcher