Da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni, i ja u tebi, neka i oni u nama budu... (Iv 17,21)

Pastoralni forum Razumijevanje poziva i odgovornosti u službi!

Vinkovci, 26. – 28. listopada 2019. U Pastoralnom centru Crkve Božje u RH, Vinkovci, K. Zvonimira 85., organiziran je i održan Pastoralni forum na temu: Razumijevanje poziva i odgovornosti u službi!

Što bi to mogao kršćanin na početku 21. st. u našem društvu i globalnom svijetu na egzistencijalnoj razini činiti da odgovori zahtjevu Velikog naloga i da to djelovanje bude privlačno i učinkovito?

Od Kristovih se učenika i nasljedovatelja traži nužno ostati odgovornima pozivu i poslanju Gospodnjem, te s druge strane razumijevati što im svijet i njihovi suvremenici progovaraju u svom traganju za istinom i smislom života.

Pozvani i poslani se ne bi trebali zaustavljati na uzgrednim stvarima, oni nose u sebi poruku spasenja, poruku vrijednosti kraljevstva Božjeg. Valja nam je hitno pronijeti svijetom.

Ne možemo gubiti vrijeme na ono suvišno, vremenito, prolazno. Gospodin šalje svog Duha Svetog (Dj 1,8) po kome osposobljava svoje poslenike!, osnažuje ih jakošću, ljubavlju i razboritosti u izvršenju zadaće!

Možete poslušati i pogledati OVDJE.

I.K. 11/19

(preuzeto s crkvabozja.hr)

Ostale teme

Aktualnosti, Vijesti

Nova snaga – Krštenje u Baptističkoj crkvi Zagreb

Aktualnosti, Vijesti

Održana redovna sjednica Skupštine PEV-a

Aktualnosti, Vijesti

Zajedničko bogoslužje vjernika Crkve Božje vinkovačkog i vukovarskog kraja

Aktualnosti, Vijesti

Održana skupština Evanđeoskog teološkog društva i okrugli stol “Identitet evanđeoskih kršćana”

Aktualnosti, Vijesti

Obilježeno 10 godina djelovanja Centra biblijskih istraživanja

Aktualnosti, Vijesti

Predstavljena knjiga „Uvod u život i misao Johna Wesleya“, Timothy J. Crutcher