Da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni, i ja u tebi, neka i oni u nama budu... (Iv 17,21)

Odlazak velikana reformirane teologije

Jedan od najpoznatijih suvremenih teologa, propovjednika i pastora reformirane teologije Robert Charles Sproul napustio nas je prošli tjedan, 14.12.2017. u 78. godini života.

Godina njegovog odlaska u vječnost poklopila se tako sa jubilejom reformacije koji je u svijetu i u Hrvatskoj dostojanstveno proslavljan i obilježavan proteklih mjeseci. Upravo Sproul nosi velike zasluge u očuvanju povijesti i teologije protestantske reformacije nasuprot trendovima relativiziranja doktrine i nauka unutar današnje kršćanske Crkve.

Imao je i zapaženu ulogu u navještanju spasonosne poruke Evanđelja suvremenom svijetu obilježenom izazovima agresivne sekularizacije.

R, C. Sproul je rođen 1938. godine u Pittsburghu u državi Pennsylvania SAD. Teološko obrazovanje stekao je na reformiranim -prezbiterijalnim sveučilištima Westminster College, Pennsylvania te Pittsburgh-Xenia Theological Seminary (M.Div). kako bi produbio svoje obrazovanju uputio se na doktorske studije u Europu na Vrije Universiteit Amsterdam u Nizozemskoj kojeg je osnovao jedan od največih ličnosti nizozemske reformirane teologije te premijer Nizozemske na početku 20. st.- Abraham Kuyper. Sproul je naposljetku doktorirao na Whitefield Theological Seminary.

Boravak u Europi te istraživanja teologije reformacije i njenih povijesnih nositelja, dodatno su proširila Sproulove vidike, i produbile njegovo znanje-osobito na polju sistematske teologije-što je u kasnijim godinama donijelo zrele plodove i utjecaj koji će biti zamjetan daleko iza njegove smrti.

Kao zaređeni službenik Prezbiterijanske Crkve Amerike, zalagao se za obranu nauka nasuprot jakim utjecajima liberalne teologije u drugoj polovici dvadesetog stoljeća. To djelovanje ga je približilo pokretu evanđeokog pokreta -konzervativnog nauka i jasnog navještanja spasenja samo po milosti i samo po vjeri u pravednost Isusa Krista.

Jedan od naglasaka njegovih brojnih knjiga poučavanja bio je na doktrini Božjeg izabranja, poklonjenoj pravednosti (Imputed Righeutness) od Boga čovjeku te na Svetosti Boga.

Osobno je kritizirao plitkoću suvremenog evanđeoskog kršćanstva i njegovih učitelja jer su po njemu izostavili navještanje Božjeg karaktera i atributa, kao i učenja o pokvarenosti ljudske naravi.

Sproul nije ostao samo kritički prorok iz distance već je kao vizionar poduzeo niz važnih koraka i projekata. Pored izdavanja knjiga poput njegovog poput klasika: Izabranici Božji koricezaknjiguizabranic.png(prevedene na hrvatski i izdane od PRKC), pokrenuo je i visoku školu Ligonier pored Pittsburgha , te vrlo slušane radio emisije Renewing Your Mind/ Obnovi svoj um. Bio je profesor na brojnim sveučilištima i rado slušani govornik mnogih reformiranih i evanđeoskih konferencija.

U Hrvatskoj je također u krugovima zasićenima površnostima i upitnim trendovima u kršćanskoj Crkvi, Sproul također zadobio svoje pobornike upravo zbog njegovog predanog pristupa teologiji i dubinama kršćanske pobožnosti koja snagu crpi iz primjera povijesnih velikana poput Augustina te Calvina, Knoxa, Luthera i Whitefielda.

Sproulova će ostavština nastaviti biti poticajna generacijama koje će u njegovim djelima nalaziti poticaje, teološku utemeljenost i mudrost nasuprot evanđelju nesklonim vremenima.

Vatroslav Župančić

Ostale teme

Aktualnosti, Vijesti

Nova snaga – Krštenje u Baptističkoj crkvi Zagreb

Aktualnosti, Vijesti

Održana redovna sjednica Skupštine PEV-a

Aktualnosti, Vijesti

Zajedničko bogoslužje vjernika Crkve Božje vinkovačkog i vukovarskog kraja

Aktualnosti, Vijesti

Održana skupština Evanđeoskog teološkog društva i okrugli stol “Identitet evanđeoskih kršćana”

Aktualnosti, Vijesti

Obilježeno 10 godina djelovanja Centra biblijskih istraživanja

Aktualnosti, Vijesti

Predstavljena knjiga „Uvod u život i misao Johna Wesleya“, Timothy J. Crutcher