Da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni, i ja u tebi, neka i oni u nama budu... (Iv 17,21)

Molitvena inicijativa – 2021.

Sukladno molitvi Danijela (Danijelova molitva za svoj narod, (usp. Dan 9)) – „Mi, u ime nas, naših domova i naše braće i sestara, i naše domovine – odlučujemo se poniziti pred Bogom i usmjeriti lice svoje prema Njemu u iščekivanju Njegova obećanja da će uslišiti s neba i otpustiti grijeh i izliječiti zemlju!“

Aktualna je tvrdnja kako Crkvi Gospodnjoj najveći izazovi nisu velika pitanja i problemi današnjice. Za najveći izazov s kim se Crkva suočava, navodi se problem u temeljnoj duhovnoj dimenziji; kako motivirati Božji narod da moli i to iskreno, pošteno i gorljivo?!

Molitva je ključ u rukama vjere, otvara riznice neba u kojima jesu po Isusu Kristu neiscrpna blaga Svemogućega. Dovodi srce u neposrednu vezu sa izvorom života i jača vjersko iskustvo. Molitva ne čini da Bog siđe k nama, nego se po molitvi otvaramo volji Njegovoj i dolazimo Njemu. Molitva u vjeri po snazi Duha Svetoga može činiti ono što nikada nikakva moć na zemlji nije u stanju učiniti.

Ne isključujući najnovija dostignuća na području znanosti i tehnologije koja omogućuje lakši i udobniji život, biće čovjeka nosi svjedočanstvo čežnje za Bogom Stvoriteljem. Teolog 4st. Augustin je pisao: «Ti Gospodine potičeš čovjeka da traži radost hvaleći tebe, jer si nas stvorio za sebe i nemirno je srce naše dok se ne smiri u tebi!»

Inicijativa nije uvjetovana terminom, evo prijedloga:

– osobna molitva te molitva za ispunjavanje i opremanje po Duhu Svetom. Otvorimo svoje srce i dopustimo Bogu da bude naš Bog. Gospodar je svemira veličanstven i veliki, On to može biti u našem životu. Moleći se Njemu vjerujmo, osobna vjera je pouzdanje u ispunjenje Božjih obećanja i uvjerenost u stvarnost o kojoj govori Božja Riječ. Slavi Ga i veličaj, tada se događa …!, možeš uz Psalmistu ispovijedati; „Gospodin je Pastir moj …!“ (Ps 23)

Po Kristu, Duh Sveti je ključ života vjernika kako za spasenje, tako za posvećenje i djelatno svjedočanstvo. U današnjem vremenu ”kojekakvih duhova”, veoma je potrebno da budemo otvoreni djelovanju Duha Svetoga u zajedništvu Crkve, kako bismo stvarno zadobili onaj život koji nam je Gospodin svojom spasenjskim djelom i poslanjem omogućio.

Potrebno je da se damo obući u silu odozgor kroz iskrenu poslušnost Gospodinovu pozivu. Samo po Duhu Svetom prisutnim u Crkvi dolazi se do punog spoznanja vjere, do pravoga značenja Gospodinova djela za svijet i za svakog pojedinca. Molitva predanja, kako osobna tako i ona zajednička s cijelom Crkvom, prvi je i temeljni preduvjet za primanje i ispunjavanje Duhom Svetim.

– molitva za obitelj, za obitelj kojoj pripadaš, za obitelji naših prijatelja i obitelji uopće. U Knjizi Ponovljenog Zakona (6,1-9) Mojsije je govorio narodu o Bogu te naglasio da Bog treba imati prvo mjesto u obitelji. S biblijskog stanovišta obitelj valja doživjeti kao srce najintimnijeg ljudskog susreta i središte najvećeg sklada, to je moguće kada u obitelji kao cjelini Bogu pripada središnje mjesto! Molimo za oblike djelotvorne ljubavi koja se može svakodnevno svjedočiti u darivanju, brizi, odgovornosti, respektu te uzajamnom poštivanju.

– molitva za jedinstvo zajednice vjernika, čvrsto vjerujem da jedinstvo i zajedništvo nisu iluzija nego nužnost u dimenziji Božjeg kraljevstva! Mnoštvo je vjernika bilo jedno srce i jedna duša! (Dj 4,32) Jedinstvo je temelj mjesne Crkve!, stoji pisano: «Zaklinjem vas, braćo, imenom Gospodina našega Isusa Krista da svi budete složni; da ne bude među vama razdora, već da budete sjedinjeni u istom osjećaju i istoj misli. (1Kor.1,10), te «Zato vas molim, ja sužanj u Gospodinu, da živite dostojno poziva kojim ste pozvani …!“ (Ef.4,1-6) Poziv koji je ap. Pavao uputio korintskoj i efeškoj Crkvi i danas se tiče svake mjesne Crkve. Ta mjerila su trajna i Bog ih traži kako bi zajednica mogla ostvariti svoje poslanje.

– molitva za suradnike u djelu Gospodnjem, za biblijski utemeljeno učenje, za djelatne u Njegovoj žetvi. (Mt 9, 36-38) Abraham, Mojsije i generacijama svi drugi, bili su pozvani da bi bili poslani! Galilejski ribari su bili pozvani da bi druge okupljali oko Gospodina Isusa.

(Lk 5, 1-11) Isto je i sa svakim vjernikom u naše vrijeme, pozvan/pozvana si draga dušo biti suradnikom u djelu Gospodnjem.

Vjernik/suradnik nije pozvan samo na život osobne svetosti. Iako je osobna svetost važna, pozvani smo i mi u našoj generaciji, pozvani našoj pučini u svakodnevici biti suradnikom Gospodnjim. Savez s Bogom nije privatna stvar. Svaki vjernik/suradnik, pripada Božjem narodu, tijelu Kristovu, Gospodinu ako hoćete i pozvan je navještati Njega, Njegovo spasenjsko djelo! (usp. 1Pt 2, 9-10)

– molitva za vlasti, (1Tim2,1-4); „Prije svega, molim da se upravljaju prošnje, molitve, zazivi, zahvaljivanja za sve ljude, za kraljeve i koji su na višem položaju, da mognemo provoditi tih i miran život u punoj pobožnosti i dostojanstvu. To je dobro i ugodno pred Bogom, Spasiteljem našim, koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do potpune spoznaje istine.“

– molitva za navještaj Radosne Vijesti, u skladu je Velikog naloga: „Pođite dakle, …!“ (Mt 28,19) Nalog je važeći i Crkvi ovog vremena! Netko je promišljao: „ … valjano je tako predočavati Krista u sili Duha Svetoga da ljudi kroz Njega dolaze k vjeri u Boga te da prihvate Krista kao svog Spasitelja i služe mu kao svom kralju u zajedništvu Njegove Crkve!“

Zaključak – u naše vrijeme brzih promjena i različitih izazova, živjeti dar Evanđelja i uzvratiti ga svijetu, zahtjeva od nas stalno razlučivanje, ozbiljnu reviziju naših praktičnih izbora i hrabrost da započnemo nove pūteve prisutnosti i svjedočenja!

Kao učenici i nasljedovatelji Gospodina Isusa, smjeramo predano u posvećenju biti ljudi Evanđelja. S ushitom ap. Pavla potvrđujemo u ispovijedanju vjere: Evanđelje je Božja životna obnoviteljska snaga – „To je snaga Božja na spasenje svakome tko vjeruje!“ (Rim 1,16) Navještaj Evanđelja nije prisila, nego treba biti i ostati spasenjska, slobodna i oslobađajuća ponuda otkupljenja po sablazni i snazi križa Kristova. (1 Kor 1,23-24)

Razumijevajući privilegiju i odgovornost u molitvi, zalažemo se po temeljnom poslanju Crkve da se čitavome svijetu prenese potpuno Evanđelje! (Mt 28, 19-20; Lausannski zavjet)

Vukovar, 11. travnja, 2021.

za molitvenu inicijativu

Crkva Božja u RH – molitveni tim

(preuzeto s crkvabozja.hr)

Ostale teme

Aktualnosti, Vijesti

Nova snaga – Krštenje u Baptističkoj crkvi Zagreb

Aktualnosti, Vijesti

Održana redovna sjednica Skupštine PEV-a

Aktualnosti, Vijesti

Zajedničko bogoslužje vjernika Crkve Božje vinkovačkog i vukovarskog kraja

Aktualnosti, Vijesti

Održana skupština Evanđeoskog teološkog društva i okrugli stol “Identitet evanđeoskih kršćana”

Aktualnosti, Vijesti

Obilježeno 10 godina djelovanja Centra biblijskih istraživanja

Aktualnosti, Vijesti

Predstavljena knjiga „Uvod u život i misao Johna Wesleya“, Timothy J. Crutcher