Da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni, i ja u tebi, neka i oni u nama budu... (Iv 17,21)

“Moj Bog i ja”

U organizaciji Kristove crkve Kušlanova održan je 20. Susret za duhovnu obnovu Kristovih crkvi u Life centru u Crikvenici od 30. ožujka do 3. travnja. 2015. Na susretu je sudjelovalo 130 učesnika iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Srbije i SAD-a. Ove godine nas je posjetila grupa od 30 studenata sa Rochester fakulteta iz SAD-a zajedno s njihovim profesorom Davidom Greerom i njegovom suprugom Brankom.

Tema susreta “Moj Bog i ja” vođena je od strane profesora teologije John Mark Hicksa sa Lipscomb sveučilišta u SAD-u koji je predavao na temelju Psalama 113 pa sve do Psalma 118.

Uz večernja predavanja, održavale su se jutarnje grupe za diskusiju i molitvu na kojima su se dijelila osobna svjedočanstva i iskustva na temelju održanih predavanja. Svaki sastanak je započinjao sa slavljenjem Gospodina.

Djeca su imala svoje aktivnosti, a mladi su imali svoje jutarnje grupe. U slobodno vrijeme su se održavale posebne aktivnosti poput radionice za origami i projiciranja kršćanskih filmova.

Možemo najaviti idući 21. Susret sljedeće godine na istom mjestu u tjednu prije Uskrsa.

Ostale teme

Aktualnosti, Vijesti

Nova snaga – Krštenje u Baptističkoj crkvi Zagreb

Aktualnosti, Vijesti

Održana redovna sjednica Skupštine PEV-a

Aktualnosti, Vijesti

Zajedničko bogoslužje vjernika Crkve Božje vinkovačkog i vukovarskog kraja

Aktualnosti, Vijesti

Održana skupština Evanđeoskog teološkog društva i okrugli stol “Identitet evanđeoskih kršćana”

Aktualnosti, Vijesti

Obilježeno 10 godina djelovanja Centra biblijskih istraživanja

Aktualnosti, Vijesti

Predstavljena knjiga „Uvod u život i misao Johna Wesleya“, Timothy J. Crutcher