Da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni, i ja u tebi, neka i oni u nama budu... (Iv 17,21)

Jesenski stručni skup vjeroučitelja “Uloga vjeronauka u evangelizacijskom poslanju crkve”

Zagreb, 19. runa 2015. – U organizaciji Saveza baptističkih crkava Republike Hrvatske (SBC RH) i Evanđeoske pentekostne crkve u Republici Hrvatskoj (EPC RH) u prostorijama Baptističke crkve Zagreb održan je jesenski vjeroučiteljski skup za vjeroučitelje baptističkog i evanđeosko-pentekostnog vjeronauka, pod nazivom Uloga vjeronauka u evangelizacijskom poslanju crkve. Na skupu je sudjelovalo 50-tak vjeroučiteljica i vjeroučitelja iz crkvi reformacijske baštine: Saveza baptističkih crkvi, Evanđeoskih pentekostnih crkvi, Kristovih crkvi, Crkve Božje, Kristove pentekostne crkve.

Nakon uvodnih riječi Timoteya-Ivana Špičeka, pozdravne riječi je uputio predstavnik Agencije za odgoj i obrazovanje Tomislav Tomasić, viši savjetnik za vjeronauk, koji je naglasio , između ostalog, kako su vjeroučitelji motivatori istinskih promjena, koji nastoje poticati djecu, ali ne i koračati za njih.

Glazbena grupa triju crkvi reformacijske baštine iz Rijeke, Baptističke, Evanđeosko pentekostne i Kristove crkve, pod nazivom RIStream vodila je slavljenje Gospodina, a članica grupe, Tanja Pejkanović je uputila okupljenima poruku ohrabrenja da se vjerom prepuštamo Bogu koji će nas oblikovati i voditi kroz život te da iskorištavamo vrijeme da živimo s Kristom.

Prvo predavanje održala je Svjetlana Mraz, dipl. teolog, pod nazivom Pozvani naviještati Radosnu vijest, gdje je u uvodu naglasila kako treba ispravno poimati crkvu kao zajednicu vjernika, nasuprot poimanju crkve kao institucije ili građevine, te je istaknula kako upravo takav pogled na crkvu daje jasniji uvid i u njezino poslanje koje obuhvaća sve one koji su dio crkve. Govoreći o misijskom polju u vjeronauku, Mraz je naglasila kako vjeroučitelji predstavljaju misionare u nekoj stranoj kulturi jer moraju uvijek iznova učiti i otkrivati kako bi razumjeli nove generacije i na njima razumljiv način navijestili nepromjenjivu Radosnu vijest. Naviještajući Radosnu vijest Isusa Krista vjeroučenicima, vjeroučitelji su, smatra Mraz, posredno uključeni u naviještanje cijeloj obitelji, ali i svima onima koji su povezani s vjeroučenicima.

Drugo predavanje održala je Ildiko Hornjik, vjeroučiteljica, pod nazivom Naviještati evanđelje kroz nastavu vjeronauka, koja je govorila o važnosti naviještanja evanđelja vjeroučenicima kako riječima i nastavnim sadržajem, tako i osobnim primjerom vjeroučitelja kao navjestitelja. Tijekom predavanja upoznala je sudionike skupa o raznim idejama i primjerima evangelizacije te je govorila o konkretnim primjerima iz nastavnih cjelina, gdje je naviještanje osobito prisutno.

U drugom dijelu seminara Rujana Časni iz Udruge za evangelizaciju djece (Child Evangelism Fellowship) upoznala je sudionike o aktivnostima i materijalima Udruge, kao i klubovima i kampovima koji se organiziraju za djecu.

O Champs Camp dnevim kampovima govorili su Steve Taliaferro i Mislav Ilić iz Kristove crkve Zagreb. Govoreći o načinu upoznavanja javnosti s organiziranjem tih kampova, naglasili kako su kvalitetnu suradnju ostvarili s pojedinim školama gdje su obavještavali djecu o Champs Campovima. Uz škole, pristupali su roditeljima i djeci na parkovima gdje su dijelili brošure. Posebno su naglasili veliki značaj volontera iz raznih kršćanskih crkvi, koji su pomagali u radu sa sudionicima kampova, koji se održavaju  na Jarunskom jezeru, a ove godine se po prvi puta održao i u Maksimiru te traju po četiri dana..

Tijekom seminara o tečaju pod nazivom Upoznajmo Bibliju govorio je Damir Strbad iz Kristove crkve Rijeka, koji može biti i materijal za dopisne tečajeve.

Pripremio Robert Bogešić

Ostale teme

Aktualnosti, Vijesti

Nova snaga – Krštenje u Baptističkoj crkvi Zagreb

Aktualnosti, Vijesti

Održana redovna sjednica Skupštine PEV-a

Aktualnosti, Vijesti

Zajedničko bogoslužje vjernika Crkve Božje vinkovačkog i vukovarskog kraja

Aktualnosti, Vijesti

Održana skupština Evanđeoskog teološkog društva i okrugli stol “Identitet evanđeoskih kršćana”

Aktualnosti, Vijesti

Obilježeno 10 godina djelovanja Centra biblijskih istraživanja

Aktualnosti, Vijesti

Predstavljena knjiga „Uvod u život i misao Johna Wesleya“, Timothy J. Crutcher