Da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni, i ja u tebi, neka i oni u nama budu... (Iv 17,21)

Izvješće sa konferencije Čuvar brata svoga 4

 

Beograd, 6. – 9. lipnja 2013. – U Beogradu je od 6. do 9. lipnja 2013. godine održana  četvrta konferencija za muškarce vjernike iz regije, koja nosi naziv Čuvara brata svoga. Na konferenciji je sudjelovalo oko 250 vjernika.

Naziv ovogodišnje konferencije bio je Ratnici i ljubavnici. Smisao konferencije Čuvar brata svoga je ulaganje u muškarce iz regije s obzirom na poseban Božji dizajn zamišljen za odrasle muškarce u Crkvi Isusa Krista.

Kao što i sam naziv kaže, ove godine su Sveti Duh, Božje sluge Riječi iz Regije i nazočna braća, prolazili  kroz dvije posebnosti  muške duše, kroz koje je Bog osmislio da se reflektira dio Njegove svete prirode. Sveto Pismo, između ostalih opisa, otkriva Boga kao ratnika koji se bori za svoj narod (Iza 42:13) i kao muža koji s nježnom ljubavlju brine za svoju ženu – Crkvu (Ef 5:25). Upravo su to dvije vrline koje Bog želi razviti u muškarcima, a svaki muškarac još od djetinjstva počinje sanjariti o tome da bude junak koji polaže svoj život za pravednost i s ljubavlju brine, vodi i čuva ženu svog života.

Iako su tri do sadašnje konferencije ČBS bile iznimno blagoslovljene, svi koji su do sada sudjelovali na svim ČBS konferencijama se slažu da je ovogodišnja bila blagoslovljenija od dosadašnjih. Božji Duh je silno djelovao u srcima i dušama Božjih ljudi i vidljivo transformirao svoje sinove u ono za što ih je predvidio, a to je da budu jednaki slici vječnog Jedinorođenog Božjeg Sina.

Na kraju je najavljena sljedeća konferencija za koju se još traži lokacija. Želja je Božjih slugu, koje je Gospod zadužio za služenje braći, da se sljedeća konferencija ČBS 5 održi u BiH. Tema kojom će se baviti ČBS 5 je Disciplinom do izvrsnosti. Nastojat će se u muške duše utkivati istina od tome da je Božja namjera uzdići svakog od svojih sinova iznad razine prosječnosti, i dovest do izvrsnosti u karakteru, darovitostima i službi. Za sve to, prije svega, treba primiti od Boga milosne darova, ali ako se darovima ne doda discipliniran život prosječnost je neizbježna.

Sigurni smo da će  ČBS 5 biti mjesto na kojem će Bog, u zboru braće Isusa Krista, moćno djelovati. Zato već sad pozivamo svu braću iz regije da odluče doći i sudjelovati u svemu što je Otac nebeski pripremio za svoje sinove.

Milost Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetog Duha neka je sa svim vjernicima u Crkvi Isusa Krista.

U ime organizacijskog tima konferencije Čuvar brata svoga

pastor Oliver Buljat

Ostale teme

Aktualnosti, Vijesti

Nova snaga – Krštenje u Baptističkoj crkvi Zagreb

Aktualnosti, Vijesti

Održana redovna sjednica Skupštine PEV-a

Aktualnosti, Vijesti

Zajedničko bogoslužje vjernika Crkve Božje vinkovačkog i vukovarskog kraja

Aktualnosti, Vijesti

Održana skupština Evanđeoskog teološkog društva i okrugli stol “Identitet evanđeoskih kršćana”

Aktualnosti, Vijesti

Obilježeno 10 godina djelovanja Centra biblijskih istraživanja

Aktualnosti, Vijesti

Predstavljena knjiga „Uvod u život i misao Johna Wesleya“, Timothy J. Crutcher