Da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni, i ja u tebi, neka i oni u nama budu... (Iv 17,21)

Ima nas sve manje, a gdje je obitelj?

Prema procjenama između popisa 2001. i procjene početkom 2010. godine, kako navodi Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske (DZS), broj stanovnika u Hrvatskoj lagano opada, s tim da Panonska Hrvatska gubi stanovništvo, a time joj i opada gustoća naseljenosti, dok Sjeverozapadna Hrvatska i najviše Jadranska Hrvatska imaju povećanje broja stanovnika, i to isključivo pozitivnim migracijskim kretanjima, dakle većim brojem doseljenih nego odseljenih.

Kakvo je stanje u Europskoj uniji što se tiče demografske vitalnosti? EU 25 zabilježila je u 2007. godini 12,6% više živorođenih od umrlih, ili 10,1% više ako pridodamo dvije članice, Bugarsku i Rumunjsku (EU 27). Dakle, Europska unija u cjelini je demografski znatno vitalnija od Hrvatske.

Prema prvim podacima DZS-a za 2015. godinu, Hrvatska je prošle godine imala  4.210.700 stanovnika, što pokazuje kako ima za 27.700 stanovnika manje nego 2014. godine. Time se nastavlja s negativnim trendom u prirodnom prirastu.

Kada se promatraju podaci za 2014. godinu, ona je imala najveći negativni prirodni prirast jer je umrlih bilo za 11.273 osoba više od rođenih (živorođenih je bilo 39.566, a umrlih 50.839)

U 2015. godini, prema podacima DZS-a, bilo je rođeno 38.142 osobe, dok je umrlo 55.651 osoba.

DZS je također objavio kako je u 2015. godini bilo sklopljeno 19.567 brakova, što je bilo više za 66 brakova u odnosu na 2014. godinu, dok je, s druge strane, bilo 5725 brakova razvedeno, što je za 845 parova manje nego u 2014. godini, kada ih je bilo . 6 570.

Odlomak u Poslanici Efežanima ima jaku poruku kada govori o uspješnom biblijskom braku. »Žene neka se pokoravaju svojim muževima kao Gospodinu, jer je muž glava žene kao što je i Krist glava Crkve – on, Spasitelj svoga Tijela!« (Efežanima 5,22-23) »Muževi, ljubite svoje žene kao što je i Krist ljubio Crkvu i sam sebe predao za nju« (Efežanima 5,25). »Tako su i muževi dužni ljubiti svoje žene kao svoja tjelesa. Tko svoju ženu ljubi, ljubi samoga sebe. Bez sumnje, nitko nikada nije mrzio svoga tijela. Naprotiv, hrani ga i njeguje kao i Krist Crkvu« (Efežanima 5,28-29). »Zato će čovjek ostaviti oca i majku te prionuti uz ženu svoju, i bit će oni samo jedno tijelo« (Efežanima 5,31).

Kada muž i žena zajedno donesu odluku primijeniti ova načela na njihov odnos koji imaju kao dvoje nanovo rođenih vjernika, onda se njihov brak temelji na Bibliji. To nije jednostrani odnos, koji donosi samo jedn astrana, muškarac ili žena ili netko treći (iz bliže obitelji ili nekog sustava), već odnos koji je u skladu s predodžbom o Kristu kao Glavi i čovjeka i žene. Prema tome, biblijska predodžba braka prikazuje jedinstvo između dvoje pojedinaca koje je slika jedinstva odnosa Krista s njegovom Crkvom.

Propovijed o braku možete pročitati na: https://goo.gl/rTTvP3 (Tajna je to velika)

Pripremio: Robert Bogešić

Ostale teme

Aktualnosti, Vijesti

Nova snaga – Krštenje u Baptističkoj crkvi Zagreb

Aktualnosti, Vijesti

Održana redovna sjednica Skupštine PEV-a

Aktualnosti, Vijesti

Zajedničko bogoslužje vjernika Crkve Božje vinkovačkog i vukovarskog kraja

Aktualnosti, Vijesti

Održana skupština Evanđeoskog teološkog društva i okrugli stol “Identitet evanđeoskih kršćana”

Aktualnosti, Vijesti

Obilježeno 10 godina djelovanja Centra biblijskih istraživanja

Aktualnosti, Vijesti

Predstavljena knjiga „Uvod u život i misao Johna Wesleya“, Timothy J. Crutcher