Da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni, i ja u tebi, neka i oni u nama budu... (Iv 17,21)

Godišnja konferencija odbora PEF-a i simpozij o obitelji i braku

(Foto: www.pef.eu)

Na Godišnjoj konferenciji odbora Pentekostalnog europskog zajedništva (The Pentecostal European Fellowship-PEF), koja je održana od 5. do 7 ožujka 2014 u Leonardo Airport Hotel u Hannoveru (Njemačka), sudjelovalo je više od 80 delegata iz 26 zemalja.

Nazočne je pozdravio lokalni župnik Johannes Justus, a predsjednik PEF-a, dr. Arto Hämäläinen bio je glavni govornik, koji je govorio, između ostalog, o aktivnostima apostola Pavla o pristupanju i izgradnji crkvi u Europi u 1. stoljeću.

PEF-ov izvršni direktor Daniel Costanza ukazao je na duhovne potrebe Europe i naglasio važnost usklađenog djelovanja na ostvarivanju Europe za Isusa Krista.

Gđa. Perrine Dufoix (kršćanska politička aktivistica u Francuskoj) održala je govor o aktualnim pitanjima koja se odnose na raspravu o moralnim vrijednostima u Europi. Tom je prigodom, u ime odbora PEF-a, upućena službena poruka solidarnosti pentekostalnim lidera i vladi Ukrajine.

O vijestima crkvenog rasta i drugih inicijativa govorili su pojedini čelnici pokreta u Španjolskoj , Rusiji , Rumunjskoj i Mađarskoj.

U radnim skupinama razgovarano je o PEF strategiji 2014+, koja je službeno usvojena kao dokument koji daje smjer za budućnost .

Na Godišnjoj konferenciji prihvaćeno je i članstvo Portugala u PEF-u, a slijedeća konferencija će se održati u Amsterdamu (Nizozemska) 2015. godine. Info: www.i15leadershipsummit.eu

Povodom 20. obljetnice UN-ovog Međunarodnog dana obitelji, Pentekostalno Europsko zajedništvo (PEF) održalo  je, po prvi put, simpozij o obitelji i braku u Hannoveru (Njemačka) 7. ožujka 2014., koji je održan u suradnji s Godišnjom konferencijom odbora PEF-a.

Sudionici su izrazili zahvalnost za kvalitetne prezentacije od strane predavača gđe. Tove Videbaek,kršćanske političke aktivistice iz Danske, koja je govorila o obitelji iz perspektive EU-a; dr. Josepha Dimitrova, predsjednika Continental Bogoslovije (Belgija), koji je napravio prezentaciju na istu temu s teološkog stajališta; g. Jeffa Fountaina, predsjednika Nade za Europu, koji se bavio ulogom kršćanske obitelji u Europi i pastora Thierrya LeGalla, direktora za komunikacije Nacionalnog evanđeoskog vijeća u Francuskoj.

Na simpoziju je također prikazana posebna video prezentacija g. Tapani i gđe. Marja-Liisa Sopanena, koji vode službu za obitelji u Finskoj.

 

(Izvor : PEF Glavni ured , Bruxelles , Belgija)

 

Pripremio: Robert Bogešić

 

Ostale teme

Aktualnosti, Vijesti

Nova snaga – Krštenje u Baptističkoj crkvi Zagreb

Aktualnosti, Vijesti

Održana redovna sjednica Skupštine PEV-a

Aktualnosti, Vijesti

Zajedničko bogoslužje vjernika Crkve Božje vinkovačkog i vukovarskog kraja

Aktualnosti, Vijesti

Održana skupština Evanđeoskog teološkog društva i okrugli stol “Identitet evanđeoskih kršćana”

Aktualnosti, Vijesti

Obilježeno 10 godina djelovanja Centra biblijskih istraživanja

Aktualnosti, Vijesti

Predstavljena knjiga „Uvod u život i misao Johna Wesleya“, Timothy J. Crutcher