Da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni, i ja u tebi, neka i oni u nama budu... (Iv 17,21)

Evanđeosko kršćanstvo, ekumenizam i međureligijski dijalog – izazovi i perspektive

U povodu Dana reformacije 31. listopada 2014. u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića, Zagreb, prof. dr. sc. Stanko Jambrek održao je predavanje u organizaciji Biblijskog instituta iz Zagreba na temu “Evanđeosko kršćanstvo, ekumenizam i međureligijski dijalog: izazovi i perspektive”.Nakon uvodnih podataka o stanju kršćanstva u svijetu i Hrvatskoj, dr. Jambrek je naglasio kako evanđeosko kršćanstvo temelji svoje djelovanje na vrhunskom autoritetu Svetog pisma, na Božjoj milosti, kao jedinom sredstvu spasenja, na obnovi crkve, na postojanju crkve kao zajednice svetih, na činjenici da svaka lokalna crkva ima puninu crkvenosti, na svećenstvu svih vjernih, gdje ne postoji odvojenost vjernika od vodstva crkvi, na učeništvu i Agape ljubavi, na duhovnom jedinstvu u Isusu Kristu te na otvorenost za istinu pod vodstvom Duha Svetoga.

Evanđeosko kršćanstvo je ukorijenjeno u Evanđelju Isusa Krista te je utemeljeno na reformacijskim načelima: Sola Scriptura – Samo Pismo, Sola Fidei – Samo Vjera i Sola Gratia – Samo Milost., naglasio je dr. Jambrek, dodajući kako u Republici Hrvatskoj crkve reformacijske baštine smatraju da crkva mora biti odvojena od države.

Govoreći o ekumenizmu i jedinstvu kršćana, koje je utemeljeno na biblijskom tekstu iz Evanđelja po Ivanu 17. pog., dr. Jambrek je zapitao: Zašto razlike u razumijevanju ekumenizma i jedinstva? Problem je u temeljnoj razlici razumijevanja jedinstva. S jedne strane, postoji razumijevanje jedinstva u evanđelju evanđeoskih kršćana, drugo je ekumenizam Svjetskog vijeća crkava, te treće ekumenizam Rimokatoličke crkve. Pri tome je pojasnio kako ekumenizam kod evanđeoskih kršćana predstavlja jedinstvo osoba, a ne crkvenih institucija, te je središte toga Evanđelje Isusa Krista. Kod Svjetskog vijeća crkava postoji nekoliko razina ekumenizma, kod kratkoročne ekumenizam predstavlja ujedinjenje svih protestantskih crkvi, kod srednjoročne razine ujedinjenje protestantskih i rimokatoličkih crkvi, te kod dugoročne razine ujedinjenje svih religija. Kod ekumenizma Rimokatoličke crkve ističe se univerzalnost Isusa Krista i rimokatoličke crkve.

Dr. Jambrek je naglasio, između ostalog, kako Evanđeosko kršćanstvo sadrži temeljna načela za vođenje ekumenizma i međureligijskog dijaloga. Na prvom mjestu je autoritet Biblije, onda je jedinstvo i središte vjere u Isusa Krista te u snazi Duha Svetoga. Dalje je biblijska ekleziologija, važnost i hitnost evangelizacije i misije, soteriološka usredotočenost, što predstavlja nužnost kršćanskog spasenja, dalje je eshatološka perspektiva, gdje je naglasak na drugom dolasku Isusa Krista, te življenje vjernika u Božjem novom čovječanstvu.

Govoreći o izazovima ekumenizma i međureligijskog dijaloga, dr. Jambrek je naglasio kako kršćani trebaju živjeti u svijetu, ali ne biti i dio njega, kako trebaju prepoznati Duha Svetoga od duha današnjeg vremena, kako trebaju proročki razlučivati lažne bogove, trebaju uskladiti prioritete gdje je na prvom mjestu Biblija. Zaključio je kako evanđeoski kršćani trebaju biti uključeni u dijalog, kojeg se ne smije odbiti, ali treba vidjeti što se ulaže u taj dijalog, te se trebaju uključivati u ekumenska gibanja kada je zajednički cilj Isus Krist i biblijska definicija Evanđelja.

Po završetku predavanja održana je rasprava gdje su nazočni postavili nekoliko pitanja predavaču, dr. Jambreku.

Robert Bogešić

Ostale teme

Aktualnosti, Vijesti

Nova snaga – Krštenje u Baptističkoj crkvi Zagreb

Aktualnosti, Vijesti

Održana redovna sjednica Skupštine PEV-a

Aktualnosti, Vijesti

Zajedničko bogoslužje vjernika Crkve Božje vinkovačkog i vukovarskog kraja

Aktualnosti, Vijesti

Održana skupština Evanđeoskog teološkog društva i okrugli stol “Identitet evanđeoskih kršćana”

Aktualnosti, Vijesti

Obilježeno 10 godina djelovanja Centra biblijskih istraživanja

Aktualnosti, Vijesti

Predstavljena knjiga „Uvod u život i misao Johna Wesleya“, Timothy J. Crutcher