Da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni, i ja u tebi, neka i oni u nama budu... (Iv 17,21)

Eutanazija kao izazov današnjice

 

Belgijski Parlament većinom je glasova izglasao zakon o eutanaziji djece s neizlječivim bolestima bez obzira na dob, a uoči glasovanja, čelnici kršćanskih, muslimanskih i židovskih zajednica u Belgiji zajedničkom su izjavom osudili zakon, a katolički su biskupi pozvali na molitvu i post protiv njega.

Prenosimo stavove Zajednice protestantskih crkava Europe (ZPCE).

Eutanazija kao izazov današnjice (27. lipanj 2011.)

Zajednica protestantskih crkava Europe (ZPCE) izdala je studiju (u svibnju) na temelju rasprava o problemu teško bolesnih i umirućih osoba, pod naslovom “Vrijeme života i vrijeme smrti”, u kojoj se promatra pitanje medicinski potpomognutoga okončanja života.

Studija je plod proces konzultacija i promišljanja etičkih pitanja Crkava članica te pridonosi raspravi koje su povezane s pitanjem eutanazije. Studija sadrži 104 stranice te razmatra temeljna pitanja umiranja u društvenom, bolničkom i pravnom kontekstu. Sastoji se od teološke i etičke perspektive te raspravlja pitanja kao što su: Što je ljudski život? Gdje leži naša moralna odgovornost? Koliko smo osjetljivi na želje pacijenta? itd.

Zamah ovoj raspravi, među protestanskim Crkvama Europe, bila je stručna i tematska konferencija održana u veljači 2011. na Evangeličkoj teološkoj akademiji u Tutzing. Raspravljalo se o tomu koji bi bili stavovi Protestantskih Crkava glede pitanja treba li i u kojoj mjeri pomoći onima koji boluju od neizlječivih bolesti pri olakšavanju patnji. Konferencija je nosila naslov “Vrijeme života i vrijeme umiranja”.

Pitanje je eutanazije kompleksno jer se isprepliću medicinska, moralna, pravna pitanja, slobode i prava čovjeka, svjetonazor i religija. Ovomu se problemu pristupa iz različitih uglova te se pokušava dati cjelovit odgovor. ZPCE podržava zaštitu ljudskih prava umirućih i neizlječivih bolesnika. To uključuje pravo na život do kraja i pravo na odbijanje liječenja. U isto vrijeme se protive načelu individualne autonomije koja niječe solidarnost, empatiju te brigu za bolesne i umiruće. ZPCE se protivi teološkim i etičkim stavovima koji opravdavaju pomoć umiranju i samoubojstvo. Istodobno su svjesni promjena u društvenim stavovima prema pojedinim oblicima potpomognute smrti. Studija naglašava potrebu poboljšanja društvene i medicinske brige te uvjeta za dostojan život i umiranje. To uključuje proširenje, razvoj bolnica i palijativne skrbi, kako u teoriji, tako i u praksi.

Crkvena inicijativa je usmjerena na skrb za ljudska bića, tj. pozivu za zaštitu života te stvaranje i razvijanja uvjeta za dostojan život i umiranje u klinikama i domovima.

ZPCE ujedinjuje 105 protestantskih Crkava Europe te pet iz Južne Amerike (koje potječu od protestantskih doseljenika iz Europe), sa više desetaka milijuna vjernika. Crkve članice su poznate još i pod sljedećim nazivima: Reformirana (kalvinska), Evangelička (luteranska), Ujedinjena, Metodistička, Husitska i Češka braća, odnosno Crkve koje su povezane Leuenbergškim konkordijem iz 1973. godine. Ured se nalazi u Beču, tajnik je Thomas Flügge, a predsjednik dr. Thomas Wipf, dugogodišnji pastoralni službenik Reformirane Crkve u Švicarskoj te nositelj dvaju počasnih doktorata sveučilišta Münster (Njemačka) i Debrecen (Mađarska). (Izvor: http://www.reformator.hr)

Ostale teme

Aktualnosti, Vijesti

Nova snaga – Krštenje u Baptističkoj crkvi Zagreb

Aktualnosti, Vijesti

Održana redovna sjednica Skupštine PEV-a

Aktualnosti, Vijesti

Zajedničko bogoslužje vjernika Crkve Božje vinkovačkog i vukovarskog kraja

Aktualnosti, Vijesti

Održana skupština Evanđeoskog teološkog društva i okrugli stol “Identitet evanđeoskih kršćana”

Aktualnosti, Vijesti

Obilježeno 10 godina djelovanja Centra biblijskih istraživanja

Aktualnosti, Vijesti

Predstavljena knjiga „Uvod u život i misao Johna Wesleya“, Timothy J. Crutcher