Da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni, i ja u tebi, neka i oni u nama budu... (Iv 17,21)

European Leadership Forum 2017

Pišu: Elvis Džafić i David Kovačević

Wisla, Poljska, 19. – 25. svibnja 2017. (IBA) – U Wisli je održan European Leadership Forum 2017, koji je okupio vođe i misionare iz cijele Europe, ali i svijeta koji su kroz svoje razne svakodnevne crkvene službe, nevladine organizacije, humanitarne i međunarodne organizacije, aktivno uključeni u širenje Evanđelja. Iz Hrvatske su na forumu sudjelovali: Vlado Hoblaj, Ivica Horvat, Gabrijela Altthaler, Ela Magda, Elvis Džafić, Dražen Glavaš, David Kovačević, Nolan Sharp, Kostya Bakanov i Matija Gorjanec.

Ovogodišnji je glavni govornik bio ugledni profesor John Lenox. John Lennox je profesor emeritus matematike na Sveučilištu Oxford i suradnik na katedri za matematiku i filozofiju znanosti na Green Tempelton Collegeu, Oxford. Također je i vanjski suradnik na Said Business School, na Oxfordu te predaje na oxfordskom programu za strateško vodstvo. Izanredni je predavač na Wycliffe Hallu na Oxfordu i u oxfordskom Centru za kršćansku apologetiku te viši suradnik Trinity foruma. Sudjelovao je u poznatoj debati s Richardom Dawkinsom o Dawkinsonovoj knjizi “Iluzija o Bogu”, a sudjelovao je u javnim raspravama s mnogim drugim akademicima na sveučilištima diljem svijeta.

Božja milost i providnost te zadovoljstvo, riječi su kojima mogu iskazati zahvalnost na sudjelovanju u ovogodišnjem ELF-u. Kao osoba koja je aktivno uključena u humanitarni rad na području Jugoistočne Europe, imao sam priliku razgovarati s ljudima iz Ženeve i Bruxellesa o pitanjima slobode religije i izbjegličke krize te potrebama i strahovima s kojima su izbjeglice suočene. Bila mi je čast razgovarati te podijeliti nešto o humanitarnom radu kojeg je hrvatska protestantska evanđeoska zajednica napravila kroz platformu Croatian Baptist Aida i rada koji još uvijek traje. Također uvijek postoji mjesta da se više i odlučnije naviješta Božja riječ, posebno onima koji je u Hrvatskoj još nikada nisu imali prilike čuti. Kroz zadnje dvije godine izbjegličke krize, Hrvatska je prva zemlja koja ima registriranu Iransku baptističku crkvu, koja je nastala kao plod rada i predanosti evanđeoskih vjernika nakon izbjegličke krize. To mnogo govori o malom broju evanđeoskih vjernika u jednoj većinski Rimokatoličkoj zemlji. (Više o tome možete čitati u tekstu Tihomira Kukolje na: http://www.cbaid.org/en/news-eng/75-the-first-iranian-christian-community-organized-in-croatia) Unatoč problemima koje iranski kršćani imaju na Bliskom istoku, vjerujemo i nadamo se da će hrvatske vlasti prepoznati njihove potrebe te da će ih kao i sve ostale izbjeglice zaštititi odobrivši im azile te im time pomoći da nastave svoj život u Europi, život sa svojim obiteljima u radosti i sigurnosti

Unatoč svim nesretnim događajima u zadnje vrijeme u Europi, trebamo razdvojiti terorističke napade od izbjeglica. Terorističke napade svakako treba osuditi, ali istovremeno, kao evanđeoski kršćani, pozvani smo zaštititi one koji mogu biti kolateralna žrtva, kroz manipulaciju i slične metode, a koji su u potrebi za sigurnim i normalnim životom. European Leadership Forum stavio je naglasak na potrebu širenja evanđelja, ali je ujedno i potaknuo sve sudionike da se odvažnije i proaktivnije drže u zajedništvu jedni s drugima,” rekao je Elvis Džafić, jedan od sudionika ELF-a iz Hrvatske.

European Ledareship Forum je spoijo mnoge ljude koji žele pomoći ljudima koji su progonjeni, koji nisu imali priliku čuti Evanđelje da ga čuju i u svjetlu toga radost nam je pozvati svu braću i sestre  da nam pomognu u tome. Naše crkve trebaju biti misijske zajednice, a ne samo uzimati misiju kao jedan aspekt Crkve. Zdrava briga za lokalnu Crkvu je onda kada se članove potiče biti usmjerenima ne samo na sebe, već na ljude oko njih, na društvo u cjelini. Temeljni način širenja Božjeg kraljevstva u ovome svijetu je po širenju Crkve. S druge strane svaka lokalna Crkva treba si postaviti pitanje: što naš grad, selo, dobiva našom prisutnošću? Kako Crkva može dati doprinos obitelji, zdravlju, obrazovanju, kulturi, pa i medijima, financijskom sektoru, vladi, okolišu itd. Ovo postaje tim ozbiljnije kada uočimo trendove u Europi koji nam govore kako Europa više nije toliko mjesto koje šalje misionare u ostale dijelove svijeta, već s obzirom na svoj sekularni kontekst postaje mjesto koje treba misionare.

Upravo zbog toga jedan od temeljnih zadataka je oblikovati i odgajati zdrave učenike Isusa Krista koji će oblikovati zdrave Crkve, koje će potom zdravo utjecati na društvo. Oni koji ih poučavaju trebaju to činiti ne samo kroz prenošenje informacija, već i vlastitim primjerom koji će novi učenici moći slijediti i kreativno implementirati u društvo. U tome procesu, s obzirom na trenutne resurse, treba prepoznati snagu indirektnog utjecaja. Naime, oni koje poučavamo trebaju biti spremni poučiti i druge i na taj način širiti pozitivne promjene u našem društvu.

Ostale teme

Aktualnosti, Vijesti

Nova snaga – Krštenje u Baptističkoj crkvi Zagreb

Aktualnosti, Vijesti

Održana redovna sjednica Skupštine PEV-a

Aktualnosti, Vijesti

Zajedničko bogoslužje vjernika Crkve Božje vinkovačkog i vukovarskog kraja

Aktualnosti, Vijesti

Održana skupština Evanđeoskog teološkog društva i okrugli stol “Identitet evanđeoskih kršćana”

Aktualnosti, Vijesti

Obilježeno 10 godina djelovanja Centra biblijskih istraživanja

Aktualnosti, Vijesti

Predstavljena knjiga „Uvod u život i misao Johna Wesleya“, Timothy J. Crutcher