Da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni, i ja u tebi, neka i oni u nama budu... (Iv 17,21)

Pomoći nevoljnicima – poruka sa sjednice Predsjedništva PEV-a

Zagreb, 14. rujna 2015. – Predsjedništvo Protestantskog evanđeoskog vijeća održalo je sjednicu u prostorima Glavnog ureda EPC-a u Zagrebu.

Željko Mraz, glavni tajnik Saveza baptističkih crkava upozna je članove predsjedništva o postupku donošenja zakona o vođenju financija neprofitnih udruga i kako sukladno novim zakonskim propisima voditi crkvene knjige. ‘Ali važnije od sredstava koje se dobiva iz državnog proračuna jest naučiti vjernike davanju kako bi sredstva iz državnog proračuna bila višak’, rekao je Mraz.
Odlučeno je da na skorom susretu evanđeoskih alijansi koje djeluju na području Balkana i ove godine PEV predstavljaju Lazar Kovačević i Vlado Pšenko. Thomasa Buchera, glavnog tajnika EEA će se pozvati da tijekom sljedeće godine posjeti Hrvatsku i da se upozna s onim što se ovdje radi.
Do 15. listopada se očekuje konačni prijedlog novog Statuta PEV-a.
Prdsjedništvo je upoznato s inicijativom pod radnim imenom ‘Lausanne u Hrvatskoj’. Riječ je o pokušaju da se stvori zajednička misijska strategija evanđeoskih crkava. Predsjedništvo pozdravlja inicijativu na kojoj treba još puno raditi. Sljedeći će sastanak Predsjedništva biti većim dijelom posvećen toj tematici.
Razmišlja se da se za 500-tu godišnjicu Reformacije 2017. organizira zajedničko obilježavanje te značajne obljetnice za europsku i svjetsku povijest.
Tijekom radnog ručka, Hans Mannagren je ponudio suradnju Samaritan Pursa u pomoći izbjeglicama koji bi svaki dana mogli krenuti i putem preko Hrvatske (što se u trenutku pisanja ovog teksta već počelo događati). Suradnja je prihvaćena, a Lon Peterson iz Samaritan Pursa ostaje u Hrvatskoj kao koordinator.

Ostale teme

Aktualnosti, Vijesti

Nova snaga – Krštenje u Baptističkoj crkvi Zagreb

Aktualnosti, Vijesti

Održana redovna sjednica Skupštine PEV-a

Aktualnosti, Vijesti

Zajedničko bogoslužje vjernika Crkve Božje vinkovačkog i vukovarskog kraja

Aktualnosti, Vijesti

Održana skupština Evanđeoskog teološkog društva i okrugli stol “Identitet evanđeoskih kršćana”

Aktualnosti, Vijesti

Obilježeno 10 godina djelovanja Centra biblijskih istraživanja

Aktualnosti, Vijesti

Predstavljena knjiga „Uvod u život i misao Johna Wesleya“, Timothy J. Crutcher