Da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni, i ja u tebi, neka i oni u nama budu... (Iv 17,21)

Priopćenje o uvođenju zdravstvenog odgoja u osnovne i srednje škole

Protestantsko evanđeosko vijeće u RH o uvođenju programa zdravstvenog odgoja u škole iznosi sljedeći stav:

Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH, početkom ove školske godine 2012/13. u osnovne i srednje škole uveden je zdravstveni odgoj što je dovelo do negodovanja i mobilizacije roditelja, civilnih udruga i vjerskih zajednica. U ime crkava okupljenih u Protestantskom evanđeoskom vijeću pridružujemo se pozivu da se o toj važnoj temi za cjelovit odgoj naše djece pristupi ozbiljnije, promišljenije, u duhu dijaloga i poštivanja kako odredbi Ustava RH, tako i međunarodnih konvencija.

Ustav RH, u članku 63. st. 1. kaže: ‘Roditelji su dužni odgajati, uzdržavati i školovati djecu te imaju pravo i slobodu da samostalno odlučuju o odgoju djece’, a Europska konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda (Protokol 1., čl. 2): ‘U obavljanju svojih funkcija povezanih s obrazovanjem i poučavanjem država će poštovati pravo roditelja da osiguraju obrazovanje i poučavanje u skladu sa svojim vjerskim i filozofskim uvjerenjima.”.

Iako su mnogi segmenti Zdravstvenog odgoja već i do sad bili prisutni u sklopu drugih predmeta, pozdravljamo cjelovit pristup toj problematici svjesni da naša djeca odrastaju u nezdravom svijetu i da im se za nj treba pripraviti. No, istovremeno držimo da u ovom osjetljivom pitanju nisu konzultirane sve zainteresirane strane, poglavito roditelji koji iz reakcija je očito, ne dijele isti svjetonazor s Ministarstvom.

Kao kršćanima cilj nam je odgajati svoju djecu u skladu s naukom Biblije, u duhu kršćanskog nauka – za nenasilje i prihvaćanje različitosti. Posebno nam je važno odgojiti ih za poštivanje dostojanstva svake ljudske osobe kao i ljudskog života od začeća do prirodne smrti, što uključuje i poštovanje svojeg i tuđeg tijela te razvijanje kreposti čistoće i samokontrole. Naše poimanje čovjeka, spolnosti i njezinih izražavanja razlikuje se od autora naslova preporučene literature 4. modula zdravstvenog odgoja. Stoga nam je, kao takvo, potpuno neprihvatljivo. Držimo da je rodna ideologija, baš to – neznanstvena ideologija i da kao takva ne treba biti uključena u kurikulum zdravstvenog odgoja. Ako se time želi djecu učiniti osjetljivom i nenasilnom prema osobama drugačije seksualne orijentacije, za to nije potrebno uvoditi neznanstvene spoznaje koje unose zbrku u naravni red stvari.

Pozivamo zato prosvjetne vlasti da veći dio dobrog programa u kurikulumu Zdravstvenoga odgoja, uvedenog pod pritiskom lobija homoseksualnih skupina, ne kompromitiraju u očima velikog broja vjernika roditelja. Pozivamo roditelje kršćane da u obiteljima stvore takvo ozračje u kojemu će djeca odrastati promatrajući autentično življenje kršćanskih vrijednosti. Pozivamo sestre i braću u drugim vjerničkim zajednicama da se u borbi za ostvarenje svojih legitimnih prava suzdrže od jakih riječi koje promiču nezdravu atmosferu u hrvatskome društvu.

U Zagrebu, 14. prosinca 2012.

Giorgio Grlj, Predsjednik
Mladen Jovanović, Glavni tajnik

Ostale teme

Stavovi, Vijesti

Molitva za Izrael/Palestinu

Stavovi, Vijesti

Zajednička izjava o Ukrajini

Aktualnosti, Stavovi

PEV: Apel protiv agresije Rusije na Ukrajinu

Stavovi

Vjera, nada, homoseksualnost

Stavovi

Pobjeda kršćanskih i demokratskih vrijednosti