Da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni, i ja u tebi, neka i oni u nama budu... (Iv 17,21)

Sastanak vođa Crkve Božje Srednje Europe i naše Regije

Od 23. do 26. svibnja 2022. godine je u Budimpešti održan sastanak vođa Crkve Božje Srednje Europe i naše Regije. Izravni susret, nakon što su skinute mjere zbog pandemije korona virusa, bio je dragocjen i protekao je u agápē ozračju. Potvrđena su načela i zajedničke vrijednosti u našim odnosima i službi, Regionalne vrijednosti Crkve Božje Srednje Europe i naše Regije. U skladu s našom vizijom, obvezujemo se na sljedeće vrijednosti u našim odnosima i zajedno radimo na:

1. Integritet – Očekujemo od svakog kršćanina, a posebno od svakog vođe, da živi život poštenja, posvećenja i posvećenosti. Prema tom cilju, prihvaćamo načelo da živimo u skladu s drugima i da budemo otvoreni za poticaj i ispravljanje. … „Čuvajte se, braćo, da ni u jednom od vas ne bude zloga, nevjerničkog srca koje otpadne od Boga živoga. Ali ohrabrujte jedni druge dan za danom, sve dok se još zove “Danas”, tako da nitko od vas ne bude otvrdnut prijevarom grijeha. Jer mi smo postali dionici Krista ako čvrsto držimo početak svoje sigurnosti do kraja.” Heb 3,12

2. Fokusirani na Veliko poslanje i usredotočeni na Kraljevski način razmišljanja – Crkva u Jeruzalemu je bila odgovorna sudjelovati u dosezanju svijeta i tako je Evanđelje doprlo do nas, i mi u našoj generaciji smo odgovorni sudjelovati u dosezanju svih ljudi Evanđeljem. Iako je naša vizija formirati učinkovitu MREŽU koja pokriva ovu Regiju navještenjem Evanđelja, naša predanost ispunjavanju Velikog naloga također se proteže dalje do svih naroda, posvuda. Nećemo propustiti Bogom dana vrata svake prilike navijestiti Evanđelje izvan naših granica. 

…. „Stoga, ako je tko u Kristu, novo je stvorenje; stare stvari su preminule; evo, došle su nove stvari. A sve je to od Boga, koji nas je pomirio sa sobom po Kristu i dao nam službu pomirenja, naime, da je Bog u Kristu pomirio svijet sa sobom, ne računajući njihove prijestupe protiv njih, a nama je dao riječ pomirenja.” 2 Kor 5,16-18

3. Međuovisnost – ne ovisnost ili neovisnost – Priznajemo da smo potrebni jedni drugima u zdravoj međuovisnosti. Našu viziju nemoguće je upotpuniti jedno bez drugog. Obvezujemo se na radosno sudjelovanje u regionalnoj molitvi, financijskom partnerstvu i događajima. “Jer jednim smo Duhom svi kršteni u jedno tijelo, bili Židovi ili Grci, bili robovi ili slobodni, i svi smo se jednim Duhom napojili.” I Kor 12,13

…. ,,I oko ne može reći ruci: “Ne trebaš mi”;…Ali Bog je tako sastavio tijelo, dajući obilnije časti tom udu koji je nedostajao, da ne bude podjela u tijelu, nego da članovi mogu imati jednaku brigu jedni za druge. I ako jedan ud pati, s njim pate i svi udovi; ako je jedan član počašćen, svi članovi se time raduju.” 1Kor 12,18-21, 24-26     

4. Velikodušnost – Prakticiranje načela biblijskog darivanja u kulturi vjerne velikodušnosti. Zajednička karakteristika Crkve Pedesetnice je da su vjernici imali sve zajedničko i da među njima nije bilo potrebe. Kako se Evanđelje prvi put počelo širiti izvan Izraela, jeruzalemska je Crkva poslala vođe i opskrbljivali resurse za potporu promicanju Evanđelja (npr. Barnaba u Antiohiju, Filip i Petar u Samariju). Kasnije, kada su potrebiti bili u Jeruzalemu, Crkve nastale među poganima su preuzele zbrinjavanje vjernika u Jeruzalemu.

Stoga se zalažemo za kulturu velikodušnosti desetine i davanja u lokalnoj zajednici koja se proteže na nacionalni pokret i Regionalnu Crkvu Božju i dalje. … „I Bog je sposoban umnožiti vam svaku milost, tako da uvijek imate dovoljno u svemu, imate obilje za svako dobro djelo… Sada će onaj koji daje sjeme sijaču i kruh za hranu, opskrbit će i umnožiti vaše sjeme da sijte i povećajte žetvu svoje pravednosti.”  2Kor 9,6-9,10 

5. Povezani jedni s drugima kroz zdrave odnose i savezima predani – Mreža za žetvu dovoljno jaka da dosegne mnoštvo ispletena je zajedno: vođenjem Duha Svetoga i podnesenim voljama svake osobe. Razumijemo da naše jedinstvo nije samo osobno, to je korporativni savez koji ubrzava našu Misiju. Stoga se obvezujemo namjerno njegovati snažne odnose dok radimo zajedno, pazeći da “očuvamo vezu mira” i hodamo u jedinstvu. Prihvaća se različitost misli i gledišta, a eventualni nesklad se brzo rješava “da ne iznikne bilo koji korijen gorčine i okalja mnoge”.

Obvezujemo se da ćemo se međusobno odnositi u časti, pokazujući strpljenje, ljubaznost i blagost jedni prema drugima u Duhu – brzo opraštati i ne nositi uvrijede. 

Pomoći ćemo jedni drugima da se pomire, kao što je ap. Pavao tražio s Euodijom i Sintihom. Ako se ne možemo složiti oko nečega, pristajemo blagoslivljati jedni druge i usredotočiti se na službu kao što su to činili Pavao i Barnaba – što rezultira umnažanjem službe, a ne podjelom. Upravo taj stav časti, osobito između različitih darova vodstva, (Ef 4) razlikuje zrele od nezrelih. 

“Budite potpuno ponizni i blagi; budite strpljivi, podnosite jedni druge u ljubavi. Uložite sve napore da očuvate jedinstvo Duha kroz sponu mira.” Ef 4,2-3. “Ne dopustite da iz vaših usta izlazi rđav govor, već samo ono što je korisno za izgradnju drugih prema njihovim potrebama, da bi koristilo onima koji slušaju. I ne žalostite Duha Svetoga Božjega, kojim ste zapečaćeni za dan otkupljenja. Oslobodite se svake gorčine, bijesa i ljutnje, svađe i klevete, zajedno sa svakim oblikom zlobe. Budite ljubazni i samilosni jedni prema drugima, praštajući jedni drugima, kao što je Bog u Kristu oprostio vama.” Ef 4,29-32.  Amen. 

5/22

Matej Lazar Kovačević, nadglednik

(preuzeto s crkvabozja.hr)

Ostale teme

Vijesti

Održana ‘Jedinstvena,’ konferencija za žene

Vijesti

Zajedničko nedjeljno bogoslužje i godišnja skupština Baptističke crkve Zagreb

Vijesti

Konferencija Transformacija tržišta: ”Blagoslov koji obogaćuje”

Vijesti

Progonstvo kršćana danas i kakve to veze ima sa mnom?

Vijesti

Pastori nastavili učiti i razmišljati o revitalizaciji crkve

Vijesti

Svečano otvorena nova zgrada Srednje škole Čakovec