Da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni, i ja u tebi, neka i oni u nama budu... (Iv 17,21)

Predstavljena knjiga „Učeništvo na Isusov način“

Dana 28. studenoga 2023. godine u dvorani Baptističke crkve Zagreb predstavljena je knjiga dr. sc. Ervina Budiselića “Učeništvo na Isusov način”, četvrta knjige iz serijala “Kako se (ne) izgubiti u Bibliji“ u izdanju Biblijskog instituta Zagreb.

Moderator prezentacije bio je Filip Grujić, pastor Baptističke crkve Zagreb, a knjigu su predstavili Darko Mikulić, pastor Baptističke crkve (BC) Slavonski Brod, Jeremy Bohall, đakon Evanđeoske pentekostalne crkve (EPC) Stijena spasenja, Zagreb i autor Ervin Budiselić, ravnatelj Biblijskog instituta Zagreb.

Kroz serijal knjiga “Kako se (ne) izgubiti u Bibliji“, uz četvrtku knjigu „Učeništvo na Isusov način“ koja je posvećena tematici učeništva, dr. Budiselić u prvoj knjizi „Ključne biblijske teme“ nudi pregled ključnih biblijskih tema, u drugoj knjizi „“Postanak 1-12: Biblija u malome“ autor je usmjeren na jedan manji dio Biblije koji predstavlja temelj i odskočnu dasku za sve ostale teme u Bibliji te u trećoj knjizi „Izazovi tumačenja Biblije“ govori o izazovima čitanja i tumačenja Biblije, jer Bibliju čitati na način da slušamo, a tumačenje treba odražavati slušanje onoga što je Bog rekao.

Prema riječima autora dr. Budiselića, knjige iz ovog serijala imaju svrhu pomoći vjernicima u boljem poznavanju Biblije, a ova knjiga „Učeništvo na Isusov način“ govori o tome kako je Isus stvarao učenike te se postavlja pitanje je li to moguće i danas učiniti i na koji način.

Govoreći o sadržaju knjige „Učeništvo na Isusov način“, dr. Budiselić je kazao kako se ona sastoji od sedam poglavlja Kriza učeništva?, Učeništvo je … različite definicije i shvaćanja učeništva, Zašto učeništvo?, Učeništvo je „made in Israel“, Učeništvo na Isusov način, Učeništvo na Isusov način danas? I Kako dalje???.

Posebno je naglasio, između ostalog, kako je s ovom knjigom imao tri cilja: istaknuti potrebu da kršćani budu Isusovi učenici, istaknuti Isusovo židovstvo te dati odgovor na pitanje kako je to Isus stvarao učenike i je li to moguće i danas.

Dr. Budiselić se posebno zahvalio svim pojedincima i crkvama koje su pomogle financiranju ove serije knjiga te je posebno istaknuo kako su ove knjige napisane  za ljude u Crkvi u namjeri da ih se na jednostavan,  ali i sustavan način, izloži dubini biblijskih tekstova.

Jeremy Bohall se sudionicima prezentacije obrati putem video linka te je naglasio kako je ova knjiga doprinos učeništvu ne kao aktivnost crkve već kao njezina kičma, jer  ovdje se govori o učeništvu kao cjelovitom pristupu koje se ne primjenjuje samo u zatvorenim aktivnostima crkve već u raznim situacijama u stvarnom svakodnevnom životu.

Pastor Darko Mikulić je posebno istaknuo kako je srž Kristovog učeništva povratak Svetom pismu i poznavanje nauka svog učitelja, Isusa Krista, a upravo ova knjiga dr. Budiselića pravi je izazov u izgradnji učeništva posebno u lokalnim crkvama.

Po završetku prezentacije moderator pastor Grujić je pozvao sudionike prezentacije na razgovor kroz pitanja i komentare, a nakon toga je nastavljeno druženje u prostorijama crkve uz prigodni domjenak.

Robert Bogešić

Ostale teme

Vijesti

Zajedničko bogoslužje uz spomen 90-te obljetnice Crkvene općine Antin/Tordinci

Vijesti

Održana ‘Jedinstvena,’ konferencija za žene

Vijesti

Zajedničko nedjeljno bogoslužje i godišnja skupština Baptističke crkve Zagreb

Vijesti

Konferencija Transformacija tržišta: ”Blagoslov koji obogaćuje”

Vijesti

Progonstvo kršćana danas i kakve to veze ima sa mnom?

Vijesti

Pastori nastavili učiti i razmišljati o revitalizaciji crkve