Da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni, i ja u tebi, neka i oni u nama budu... (Iv 17,21)

Održana tribina o „pravu na pobačaj”

Vatroslav Župančić

Hrvatska protestantska konferencija je u suradnji s udrugom Hrvatski pokret za život i obitelj organizirala 12. listopada 2022. u Europskom domu u Zagrebu tribinu pod nazivom Međunarodni društveno-politički i zakonski okviri „prava na pobačaj”.

Glavni motiv ovog skupa bilo je dati odgovor na nedavne političke zahtjeve nekoliko opozicijskih stranaka da se takozvano „pravo na pobačaj” uvede u Ustav Republike Hrvatske, te nedovoljna informiranost javnosti i medija glede nacionalnog i međunarodnog pravnog okvira koji regulira ovu temu.

Vatroslav Župančić, predsjednik Hrvatske protestantske konferencije pozdravio je skup i podsjetio okupljene da vjernici ne smiju šutjeti kada u društvu jačaju zahtjevi koji su suprotni životu i kršćanskom nauku, te je podsjetio da su protestantske i Katolička crkva svojim pasivnim stavom prema političkim događanjima tridesetih godina u Njemačkoj, posredno postale odgovorne za klizanje u barbarizam koji je uslijedio, premda je bilo i svijetlih primjera otpora poput biskupa Clemens August Graf von Galena i pastora Dietricha Bonhoeffera koji je postao i mučenikom za vjeru. U pitanjima očuvanja života crkve trebaju aktivno surađivati a vjernici svih denominacija zajedno djelovati.

Prvi govornik, saborski zastupnik dr.sc. Stjepo Bartulica, rodom iz SAD-a, razjasnio je što se dogodilo u Americi nakon što je Vrhovni sud ove godine ukinuo odluku Roe vs. Wade kojom je na saveznoj razini pobačaj pedeset godina bio legalan u SAD-u. Bartulica je pojasnio da je pobačaj bio legalan usprkos tome što je većina građana SAD-a bila protiv toga i da je najnovija odluka Vrhovnog suda rezultat zajedničkog djelovanja crkava, političara i svih drugih društvenih aktera koji se zalažu za očuvanje života. Također je istaknuo da zagovaratelji pobačaja ne raspolažu argumentima koji bi mogli opravdati pobačaj te da tzv. pravo na pobačaj ne egzistira kao ljudsko pravo već da se ono neosnovano izvodi iz prava na privatnost. Trenutno ozračje u hrvatskom društvu ocijenio je mnogo boljim nego kod predstavnika zakonodavne i izvršne vlasti koji nisu spremni donijeti adekvatan Zakon koji bi odražavao demokratsku volju većine građana .

Sonja Horswell, gošća iz Beča, Austrije, predstavila je svoju inicijativu „Save one Europe”, kojom se nastoji pomoći ženama i obiteljima koji su prošli kroz traumu pobačaja. Spomenula je da se u ovaj projekt uključilo u kratkom roku nekoliko pro-life inicijativa širom Europe, te je predstavila pro-life pokret u Austriji, dokumentarni film: „Let us talk” te je pozvala nazočne na globalni summit inicijative koji će se održati od 13.-15. listopada na Bledu u Sloveniji.

Mislav Barišić iz Svjetskog saveza mladih upoznao je prisutne s europskim politikama glede pitanja legislative o pobačaju. Spomenuo je i razne konvencije poput Konvencije o pravima djeteta Ujedinjenih naroda (1989.). Tom je Konvencijom svakom djetetu priznato prirođeno pravo na život te Konvencija izrijekom navodi da su djetetu zbog njegove tjelesne i mentalne nezrelosti potrebni posebna zaštita i skrb, uključujući odgovarajuću pravnu zaštitu prije i nakon rođenja. Podsjetio je da neke zemlje poput Njemačke imaju zakon kojim je pobačaj de jure proglašen nezakonitim (iako se u praksi ne kažnjava ukoliko trudnica prođe obavezno savjetovanje prije zakazanog termina), dok Hrvatska, premda članica EU, još uvijek nema adekvatnu zakonsku regulaciju.

Nastavno na situaciju u Republici Hrvatskoj, Martina Lukić, predsjednica Hrvatskog pokreta za život i obitelj, podsjetila je da je zakon koji regulira pobačaj u Hrvatskoj naslijeđen još iz doba komunizma zbog čega imamo situaciju da u demokratskom društvu egzistira nedemokratski zakon donesen u jednopartijskom političkom sustavu. Ovaj zakon je na snazi usprkos činjenici da je hrvatski Ustav, donijet 1990. nakon demokratskih promjena, u svojoj osnovi Pro-life. Naime, Ustav u članku 21. izričito propisuje da svako ljudsko biće ima pravo na život. Paradoksalno je da je Ustavni sud 2017. donio odluku da postojeći Zakon ipak nije neustavan, uz izdvojeno mišljenje suca Miroslava Šumanovića, dijelove čijeg obrazloženja je gospođa Lukić i citirala. Napomenula je da unatoč postojećem zakonu o pobačaju, koji negira pravo na život nerođenom djetetu, neki drugi zakoni u RH nerođenom djetetu osiguravaju određena imovinska i moralna prava. Primjerice, Zakon o obveznim odnosima propisuje da se smatra da je začeto dijete rođeno, kadgod se radi o njegovim probicima, pod uvjetom da se rodi živo. Zakon o nasljeđivanju omogućuje nerođenom djetetu da naslijedi imovinu, ako se rodi živo. Dakle, imamo apsurd da nerođeno dijete ima pravo naslijediti imovinu ali ne i pravo roditi se. Također je podsjetila da Kazneni zakon strože kažnjava ubojstvo trudnice te tako potvrđuje da se ipak radi o dva izgubljena života – životu žene i životu nerođenog djeteta.

Zadnji govornik bio je predsjednik udruge ”Hrvatska za život” te pokretač inicijative „40 dana za život” u Hrvatskoj. Spomenuo je da je kroz inicijativu molitve i bdjenja ispred bolnica spašeno mnogo djece od kojih sada neki već pohađaju školu, te je u samu inicijativu uključeno tisuće volontera – većinom mladih ljudi. Kritizirao je i one koji se nazivaju kršćanima kada zauzimaju pasivan stav prema ovom pitanju pa čak i podržavaju pobačaj. Inicijativa se sve više širi u Hrvatskoj te je gospodin Ante Čaljkušić najavio daljnje akcije u budućnosti.

Nakon govornika otvorena je rasprava prigodom koje su posjetitelji mogli postavljati pitanja te je skup zaključen malim druženjem uz prigodnu zakusku.

(Izvor: https://hrprotestantskakonferencija.org/2022/10/14/odrzana-tribina-o-pravu-na-pobacaj/)

(Video zapis https://www.youtube.com/watch?v=K-McQh5BXt8&t=434s)

(preuzeto s https://hrprotestantskakonferencija.org)

Ostale teme

Vijesti

Konferencija Transformacija tržišta: ”Blagoslov koji obogaćuje”

Vijesti

Progonstvo kršćana danas i kakve to veze ima sa mnom?

Vijesti

Pastori nastavili učiti i razmišljati o revitalizaciji crkve

Vijesti

Svečano otvorena nova zgrada Srednje škole Čakovec

Vijesti

Koncert „Psalmi: Večer glazbe i slike“

Vijesti

Dr. Jerry Root: Problem zla