Savez baptističkih crkava u RH

Savez baptističkih crkava u RH

Predsjednik
Ivica Horvat

tel:
e-mail: ivica.horvat@baptist.hr

Dopredsjednik
Ladislav Ružička
tel/fax: +385 047 616 611
e-mail: lruzicka@baptist.hr

Glavni tajnik
Željko Mraz

tel: +385 01 4813 168
fax: +385 01 4873 403
e-mail: zmraz@baptist.hr

Tajništvo Saveza

Adresa: Radićeva 30, Zagreb
tel: 01 481 31 68
web: www.baptist.hr

Popis Saveza baptističkih crkvi možete vidjeti OVDJE