Da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni, i ja u tebi, neka i oni u nama budu... (Iv 17,21)

Ekumenski molitveni susret u Hrvatskom saboru

1.veljače 2024. godine u Hrvatskom saboru održan je drugi po redu Ekumenski molitveni susret pod nazivom “Krist, svjetlo svijeta!” gdje su okupljeni kršćanski službenici zajedno molili za Hrvatsku. Susret je okupio različite predstavnike Katoličke Crkve, Pravoslavnih Crkava, Grkokatoličke Crkve te predstavnike evanđeoskih protestanata. Tako su susretu bili nazočni i pastor Evanđeoske pentekostne crkve “Krista Kralja” iz Rijeke Milan Špoljarić, pastor Baptističke crkve iz Rijeke Giorgio Grlj, te glavni tajnik Protestantskog evanđeoskog vijeća Dalibor Kraljik. U nastavku prenosimo molitvu Dalibora Kraljika izrečenu na ovome skupu u Hrvatskom saboru:

“Gospodine,

dolazimo ponizno pred Tebe jer znamo da dolazimo pred našega Vladara i Gospodara. Pristupamo Tvojemu tronu s našim hvalama, prošnjama i molitvama znajući da nas Ti slušaš i čuješ, jer Ti si živi Bog, Bog koji se odlučio utjeloviti i biti jednim od nas, prebivati među nama, dati svoj život za nas, a kako bismo mi živjeli.

Zahvalni smo Ti za dar života, za dar prijateljstva, za ovo zajedništvo u koje si nas kao braću danas povezao i okupio. Hvala Ti što si svojim Duhom potaknuo svojega slugu Marina na djelovanje i što ga koristiš kao oruđe u svojim rukama, oruđe zajedništva i mirotvorstva, kao most povezivanja i dovođenja molitve i onoga što je sveto u javni i sekularni prostor. Gospodine, to je ionako Tvoj prostor, prostor za koji Te molim da nastaviš ispunjavati molitvom i ljudima koji će svakodnevno tražiti Tvoje lice i vodstvo Tvojega Svetoga Duha u svojoj službi narodu koja im je od Tebe povjerena. Molim Te za duhovno buđenje svih onih koji službuju u ovom domu, a koji su Ti nekada bili vjerni, koji su se Tebi utjecali i tražili Tvoju volju za svoj život, ali koji su Te možda zbog svojih ovozemaljskih briga zanemarili, zaboravili na Tebe, duhovno se uspavali… A posebice Te molim za duhovno probuđenje i oživljavanje mnogih koji ovdje službuju, a koji Te možda traže i trebaju, da im se po svojem živome Duhu, našemu Životvorcu, jasno objaviš da Te mogu spoznati, da mogu biti osvjedočeni njime o svojoj grešnosti i nužnosti pokajanja i obraćenja, okretanja od sebe prema Tebi, prema Tvojemu križu na kojemu si porazio grijeh i smrt, i da postanu Tvojim slugama i oruđem promjene u Tvojim rukama.

Gospodine, molim Te za naše vlasti, jer nas Sveto pismo uči da joj se trebamo pokoravati jer su oni koji vladaju vlast dobili od Boga, koji je ultimativni Vladar i Kralj nad svime stvorenim. Molim Te za oprost kada to zaboravljamo i kada zanemarujemo to nužno djelo molitve za one koji vladaju, što iz nemara i propusta, što možda zbog vlastitog favoritizma i različitih ideoloških preferencija. Stoga Te molim za našeg Predsjednika Republike, našeg Predsjednika Sabora i našeg Predsjednika Vlade, kao i za sve njihove službenike u kabinetima i uredima, ministre, saborske zastupnike, županijske, gradske i mjesne vijećnike, i za sve one ostale koji su birani i izabrani od ljudi služiti drugima, uz Tvoj blagoslov. Molim Te za njihovo dobro zdravlje i blagostanje, ali posebice za Tvoje vodstvo i mudrost u povjerenim im službama. Gospodine, molim Te da ih podsjetiš da sve što imaju, imaju zato što si Ti to dopustio i dao. Potakni ih da uvijek prije svega traže Tvoju volju za svoj život, ali i Tvoju volju za naš narod, za našu zemlju. Pouči ih Gospodine i podsjeti ih svojim primjerom, da je politika prije svega služenje, a ne vladanje, služenje ne samome sebi, već služenje drugome, bližnjemu, svojem narodu i svojoj zemlji, ali i služenje neistomišljeniku, pa i neprijatelju. Preoblikuj, Gospodine, politiku vladanja u politiku služenja, da bi naši političari iz državnih i javnih službenika bili preobraženi u ponizne sluge u Tvojem vinogradu, sluge koji će biti vjerni Tebi i zahvalni i u onome najmanjem što im povjeriš raditi. Molim Te za njihovu promjenu uma, istinsku metanoju, te promjenu srca i stava, iz stava vladanja u stav služenja.

Kralju naš, molim Te, daj nam snage i poniznosti da možemo zanemariti i prevladati razlike među nama, kakve god one bile, nacionalne, vjerske, ideološke ili bilo koje druge, već da jedni u drugima prije svega vidimo Božje stvorenje, čovjeka i brata. Molim Te da nas ove molitve zajedništva izrečene u istome Duhu, nastave pratiti i povezivati u istome tome Duhu, da uistinu budemo ne samo slušatelji već i izvršitelji Tvoje Riječi i Tvojih zapovijedi. Molim Te da nas vežeš još čvršće zajedno, sve nas koji se molimo Tebi, jedinome i istinitome Bogu, u svojoj ljubavi prema Tebi i Tvojoj ljubavi prema nama, ali posebice u ljubavi i poštovanju jednih prema drugima. Pomozi nam, Gospodine, prevladati sve razlike i premostiti sve jazove među nama, koji su često upravo posljedica naše vlastite nevjere, našeg ponosa i grijeha. Također, tu Te posebno molim i za jedinstvo i jednodušnost među Tvojim službenicima u ovome Domu, budi im, Gospodine, milostiv. Ne dopusti da promaše cilj povjerene im službe, jer promašiti cilj znači promašiti svrhu danog im poslanja, promašiti Tvoju volju za njihov život, a u konačnici promašiti cilj znači griješiti protiv Tebe i svojih bližnjih.

Bože, uistinu čuvaj Hrvatsku, i neka to ne bude samo pjesma, već i naša istinska svakodnevna molitva za našu zemlju. Molim Te za naš narod, sve nacionalnosti, pripadnike kršćanskih zajednica, ali i drugih religija, sve rase, možda nevidljive, a nažalost prisutne društvene klase, ideologije, i sve druge odrednice koje nas na ovaj ili onaj način čine drugačijima jednih od drugih, čuvaj nas od toga da one nikada ne bi bile uzrokom podjela među nama, već različitostima koje će nas međusobno obogaćivati, zbog kojih ćemo se s radošću ispružati jedni prema drugima i učiti jedni o drugih i jedni o drugima, i koje će nas blagoslivljati i činiti boljim ljudima.

Sine Božji, Tvoja je molitva bila: „Da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni, i ja u tebi, neka i oni u nama budu…“. I to je naša molitva i danas za sve nas okupljene oko Tebe, do Tvojih nogu, na ovome mjestu; da budemo jedno u Tebi, jedno po Tvojem Duhu koji je na djelu upravo ovdje među nama sad, na slavu i čast Tvojega svetoga imena.

U ime Oca, i Sina, i Duha Svetoga. Amen!”

Ostale teme

Vijesti

Zajedničko bogoslužje uz spomen 90-te obljetnice Crkvene općine Antin/Tordinci

Vijesti

Održana ‘Jedinstvena,’ konferencija za žene

Vijesti

Zajedničko nedjeljno bogoslužje i godišnja skupština Baptističke crkve Zagreb

Vijesti

Konferencija Transformacija tržišta: ”Blagoslov koji obogaćuje”

Vijesti

Progonstvo kršćana danas i kakve to veze ima sa mnom?

Vijesti

Pastori nastavili učiti i razmišljati o revitalizaciji crkve