Da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni, i ja u tebi, neka i oni u nama budu... (Iv 17,21)

Sabor Evanđeoske pentekostne crkve

29
-30
rujan
2023

Kontakt

Ostali događaji

15
prosinac
2023

Seminar “Revitalizacija crkve” – Regija Primorje Istra (SBC)

15 -
16 prosinca 2023
19
siječanj
2024

Seminar “Revitalizacija crkve” – Regija Južna Hrvatska (SBC)

19 -
20 siječnja 2024
26
siječanj
2024

Seminar “Revitalizacija crkve” – Regija Centralna Hrvatska (SBC)

26 -
27 siječnja 2024
1
veljača
2024

Evangelizacija (EPC)