Izvori kršćanski nakladni zavod

Izvori kršćanski nakladni zavod

Adresa: Cvjetkova 32, 31103 Osijek
Odgovorna osoba: Melita Špoljarić
Tel: 031 494 190
e-mail
: melita.spoljaric@evtos.hr

Časopis Izvori
Gl. urednica: Marija Koprivnjak
Tel: 032 414 767
e-mail: akopriv@yahoo.com