Poštovani u Kristu,

najavljujemo mini konferenciju Kraljeve kćeri, dana 26. 10. 2019., u Almeria centru, Ulica grada Vukovara 284, u Zagrebu.

Prijave: maruskino@gmail.com  

Kotizacija: 30 kn

Dobrodošli,

Organizacijski tim KK