Kristove crkve u RH

Kristove crkve u RH

Predstojnik Vijeća
Mladen Dominić, pastor Kristove crkve – Varaždin.

Ulica: Kušlanova 21, 10000 Zagreb
mob: 099 4422 500
e-mail: vijece.kc@gmail.com
web: http://kristove-crkve.hr/