Evanđeoska pentekostna crkva u RH

Evanđeoska pentekostna crkva u RH

Predsjednik
mr. sc. Damir Špoljarić

Adresa: Cvjetkova 32, 31103 Osijek
Tel/fax: 031/494-192
e-mail: damir.spoljaric@evtos.hr

Dopredsjednik
Laslo Hornjik

Adresa: Srima XV/18 F, Srima, 22211 Vodice
Tel: 022 440 568
e-mail: hornjik@yahoo.com

Tajnik
Dean Tomić

Adresa: Kosirnikova 76 10000 Zagreb
Tel: 01 3700 966
e-mail: dean.tomic@epc.hr

Tajništvo

Adresa: Kosirnikova 76 10000 Zagreb
Tel/fax: 01 3700 966
e-mail: tajnistvo@epc.hr
web: www.epc.hr

Popis Evanđeoskih pentekostnih crkvi možete vidjeti OVDJE