Nael Hanna ( Sirija) svjedočanstvo bivšeg gangstera

Nael je sa 5g. došao iz Sirije živjeti u Švedsku.
Kao tinejdžer od samo 16g. osnovao je bandu i njome ubrzo zauzeo cijelo jedno predgrađe Stockholma. Bog ga je susreo i promijenio mu život.

Više možete pogledati OVDJE