Evanđeoska crkva (EC) Novi savez organizira 22. rujna 2023. godine promociju knjige „Pastor, slabosti, greške i lekcije teške“ pastora Tomislava Zorića.

Promocija će se održati u prostorijama crkve s početkom u 19:00 sati na adresi Vladimira Varićaka 1.

Moderator promocije biti će pastor EPC Jelenovac, Zagreb Goran Punda a u glazbenom programu sudjelovati će Andrea Gelemanović.