Tema : Razumijevanje poziva i odgovornosti u službi

Govornici: Dr. Stephen P. Darnell, Nadglednik Crkve Božje u Europi, Dr. Jonathan Augustine, Regionalni nadglednik Crkve Božje

Mjesto : Pastoralni centar Vinkovci, K. Zvonimira 85

Kontakt: cog@vu.t-com.hr  

” Zato idite i učinite sve narode učenicima mojim! Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga! Učite ih da vrše sve što sam vam zapovjedio! Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta .” ( Mt 28,19-20 )

Ove riječi obično se nazivaju Kristovim Velikim nalogom ( Njegova primarna zapovijed, uputa i zadatak s autoritetom da se isti izvrši ). Zapovijed se odnosi na sve Njegove nasljedovatelje u svakoj generaciji.

Svima nam je nositi Kristovu poruku svim narodima i kulturama. Što bi to mogao kršćanin na početku 21. st. u našem društvu i globalnom svijetu na egzistencijalnoj razini činiti da odgovori zahtjevu Velikog naloga i da to djelovanje bude privlačno i učinkovito? Od Kristovih se učenika i nasljedovatelja traži nužno ostati odgovornima pozivu i poslanju Gospodnjem, te s druge strane razumijevati što im svijet i njihovi suvremenici progovaraju u svom traganju za istinom i smislom života .

Pozvani i poslani se ne bi trebali zaustavljati na uzgrednim stvarima, oni nose u sebi poruku spasenja . Valja nam je hitno pronijeti svijetom. Ne možemo gubiti vrijeme na ono suvišno, vremenito, prolazno.

Gospodin šalje svog Duha Svetog ( Dj 1,8 ) po kome osposobljava svoje poslenike!, osnažuje ih jakošću, ljubavlju i razboritosti u izvrešenju zadaće! Spomenimo se primjera svetog Pavla apostola koji svjedoči i predstavlja sebe slugom sviju , pozvan za apostola i izabran za Evanđelje koje je Bog objavio u Isusu Kristu, svemu stvorenju!, ( usp. Rim 1,1-7 ). Nije mario za svoj život; samo da završim svoju trku i službu koju primih od Gospodina Isusa, da posvjedočim evanđelje Božje milosti . ( usp. Dj 20,24 )

Crkva Božja u RH

Matej Lazar Kovačević, nadglednik