Jesenski stručni skup u Zagrebu održati će se 23. rujna 2023. godine u Baptističkoj crkvi Zagreb, Radićeva 30.

Tema skupa je ‘Novi žar za vjeronaučnu nastavu’, a na ovakav način želimo obilježiti 30 godina vjeronauka naših crkava u školskom sustavu.

Kontakt:

maruskino@gmail.com

smraz67@gmail.com