Mini konferencija Kraljeve kćeri Hrvatska
Isus, moje sve u svemu
subota, 27. listopada 2018. godine
 .
Govornica
Sarah Rogers
.
Svjedočanstva
Marina Hoblaj
Ljerka Cvitešić
.
Almeria centar Zagreb
Ulica grada Vukovara 284
.
Prijave:
maruskino@gmail.com
.
Kontakt: kraljevekceri@gmail.com
.
Više možete pogledati na www.kraljevekceri.com