Lipanj

18. – 25. – Kamp Pomoć pomagačima – Činta

26.6 – 3. 7. Kamp Hoću život – Činta

Srpanj

4. – 11. – Obiteljski kamp – Činta

12. – 20. – Stari Čintaši – Činta

21. – 31. – Teen kamp – Činta

Kolovoz

1. – 8. – Pastorski kamp – Činta

17. – 24. – Prijatelji – Činta

Više možete pogledati na http://www.baptist.hr/kalendar-dogadanja-za-2016