Poziv na konferenciju Čuvar brata svoga 2022.

ČUVAR BRATA SVOGA 11
Tema: BOŽJI JUNACI – Proboj

Datum: 16. – 19. 06. 2022.
Mjesto: Crna Gora, odmaralište Ivanova korita

Draga braćo,
Milost i mir od Boga, našeg Oca, i našeg jedinog Gospoda Isusa Krista neka su sa svima vama.
Radujemo se što vas možemo obavijestiti i pozvati na jedanaestu konferenciju za braću „Čuvar brata svoga“ koja će se po prvi put održati u Crnoj Gori, u odmaralištu Ivanova korita, na planini Lovćen.

Proteklih godina, na prijašnjim okupljanjima, doživjeli smo velike Božje blagoslove i Njegovo moćno djelovanje u životima i srcima prisutnih muškaraca. U skladu s Božjom vizijom i planovima, vjerujemo da trebamo nastaviti s okupljanjima braće i ulaganjem u duhovnu izgradnju muškog dijela Kristovog Tijela iz naše regije.

Kao i svi narodi tako i crnogorski treba Gospodina Isusa Krista više od svega. Sigurni smo da će i ovo okupljanje muškaraca, sljedbenika Isus Krista, biti svima na veliki blagoslov. Posebno se radujemo što ćemo biti blagoslov Gospodinovoj Crkvi u Crnoj Gori.

Tema konferencije, kao što je najavljeno prije dvije godine, bit će BOŽJI JUNACI – PROBOJ.

Zbog situacije s pandemijom bili smo onemogućeni ići u Crnu Goru. Stoga smo 2020. ovu temu samo malo načeli na našem online susretu. Vjerujemo da se trebamo zajedno izložiti Božjim istinama na ovu temu.

Svaki muškarac duboko u sebi želi biti junak. Svi imamo mnoštvo prilika u svom životu biti Božji junaci. Junaštvo u sebi uključuje odluku da se neće odustati od pravednog, Gospodinovog puta u bilo kojoj životnoj situaciji.

Možda pred očima ljudi nećemo imati prilike biti junaci, ali pred očima našeg Boga svi možemo i trebamo živjeti život junaka.

Stoga, pozivamo sve pastire i braću da ohrabre Božje muškarce u svojim zajednicama i gradovima da doĎu na ovaj, za Tijelo Kristovo u regiji, veoma važan skup.

Odmarališe Ivanova korita sadrži spavaće sobe s ukupnim kapacitetom od 200 kreveta. Smještaj u zgradi odmorišta, za sva tri dana, s punim pansionom koštati će 80 eura.

Važne informacije:

Prijava i uplata akontacije: Obavezna on-line prijava KLIKNITE OVDE da se prijavite, ili idite na web stranicu www.cuvarbratasvoga.com
Obiteljski popust za sinove mlaĎe od 17 godina iznosi 50% .
Prilikom on-line prijave uplaćuje se nepovratna akontacija od 20 eura. Prijava je važeća od trenutka uplate akontacije od 20 eura. Akontacija se uplaćuje na račun u svojoj zemlji koji je naznačen na dnu ovog pisma. Pri registraciji, na samoj konferenciji, uplaćuje se ostatak kotizacije.

Smještaj: Smještaj je u sobama objekta koji se sastoji od jednog velikog objekta i 4 bungalova. Svaka soba ima svoje kupatilo. Ukupan kapacitet je 200 osoba u sobama koje su većinom trokrevetne i četverokrevetne. Svi koji se prijave nakon što se popuni kapacitet objekta morat će se smjestiti u vlastitom šatoru.

Registracija: registracija počinje u četvrtak, 16. 06. od 14.00 sati.
Kotizacija: ostatak kotizacije plaća se pri registraciji.

Kontakt:
Svoja pitanja možete slati na: E-mail: cuvar.brata.svoga@gmail.com ; Facebook: Čuvar brata svoga, ili se javiti kontakt osobi u vašoj zemlji.
Načini uplate akontacije po državama regije i kontakt osobe:

Bosna i Hercegovina
Uplatiti na račun:
Prima: Slavko Hadžić 3381002513783249 – UNICREDIT BANKA
Svrha uplate: donacija za ČBS 2019.
Ako uplaćujete za više osoba napišite imena osoba i pošaljite na e-mail: slavko.hadzic@gmail.com
Mobitel: +387 61 255 309 Slavko Hadžić

Crna Gora:
Javiti se bratu SrĎanu Vorotoviću i dogovoriti uplatu
Mobitel: +38269348189
E – mail: srdjan.vorotovic@yahoo.com

Makedonija:
Uplatiti na račun: Evangelska crkva vo RM – Gevgelija Komercijalna banka AD Skopje 300-0000035620-70 Opis: ČBS 2022. (ime i prezime) Kontakt osoba: Zoran Kolev Ako uplaćujete za više osoba napišite imena i pošaljite na: halev.gevgelija@gmail.com Mobitel: 070 342 705

Hrvatska:
Uplatiti na račun:
EPC Milost i Istina
Strossmayerov trg 1, Karlovac
Raiffeisen Banka – HR33 24840081502007701
Svrha uplate: Donacija za ČBS 2022.
Ako uplaćujete za više osoba napišite imena osoba i pošaljite na e-mail: epcmilostiistina@gmail.com
Mobitel: +385 921662858 Oliver Buljat

Slovenija:
Uplatiti na račun: BC Emanuel Si56 6100 0001 7056 245 (DELAVSKA HRANILNICA d.d.) Namen uplate: CBS 2022 Kontakt osoba: Srečko Kranjc Ako uplaćujete za više osoba napišite imena osoba i pošaljite na: krajnc777@gmail.com +386 41 586 511

Srbija:
Uplatiti na račun:
Miroslav Radovanović 205-9011006981377-53
Svrha uplate: donacija za ČBS 2020.
Ako uplaćujete za više osoba napišite imena osoba i pošaljite na e-mail: radovanovic7@gmail.com
Mobitel: +381 60 631 2910 – Miroslav Radovanović

Organizacijski tim konferencije Čuvar brata svoga

Sve informacije i prijava na: www.cuvarbratasvoga.com