Evanđeoska pentekostna crkva u RH

Evanđeoska pentekostna crkva u RH

Predsjednik
mr. sc. Damir Špoljarić

Adresa: Cvjetkova 32, 31103 Osijek
Tel/fax: 031/494-192
e-mail: damir.spoljaric@epc.hr

Dopredsjednik
Oliver Buljat

Adresa: Luščić 6, 47000 Karlovac
Tel: 047 601 165
e-mail: oliver.buljat@st.t-com.hr

Tajnik

Adresa: Kosirnikova 76 10000 Zagreb
Tel: 01 3700 966
e-mail:

Tajništvo

Adresa: Kosirnikova 76 10000 Zagreb
Tel/fax: 01 3700 966
e-mail: tajnistvo@epc.hr
web: www.epc.hr

Popis Evanđeoskih pentekostnih crkvi možete vidjeti OVDJE