Kalendar

Kalendar događanja

 

2018.
Prosinac
29. 12. 2018.- 01. 01. 2019. Poleve Doček Nove godine Ja Ti On @ Mi Vi Oni
2019.
Siječanj
07.-13. Hrvatska 7-dnevni post i molitva za Hrvatsku  tajnistvo@epc.hr
Veljača
 07. – 14. Hrvatska Tjedan braka http://tjedanbraka.org/
Ožujak
 01. – 03. Crikvenica Stručni skup vjeroučitelja www.baptist.hr
tajnistvo@epc.hr
 22. – 24. Fužine OMV seminar www.baptist.hr
 29. – 31. Sarajevo (BiH) 13. Kršćansko druženje epckorcula@gmail.com
Travanj
 11. – 14. Etno selo Stanišići (BiH) XIII. Konferencija Kraljevih kćeri kraljevekceri@gmail.com
Svibanj
11.  Zagreb OMV seminar www.baptist.hr
12. – 17.  Crikvenica  Povratak kući 2019. zdenkanedoklan@gmail.com
 Lipanj
Zagreb Jarunfest 2018.  jarunfest@cce.hr
Činta Kamp Pomoć pomagačima www.baptist.hr
Čuvar brata svoga oliver.buljat@gmail.com
Činta Kamp Hoću život www.baptist.hr
Srpanj
Činta Obiteljski kamp www.baptist.hr
Severin na Kupi Kamp za djecu misionara (Dob 11 – 13 godina) http://www.dpbhouse.com/camps
Orahovica Kamp za djecu (Dob 07 . – 12. godina) orahovicakamp@gmail.com
Činta Stari čintaši www.baltist.hr
Zlatna Dolina Teen kamp www.baptist.hr
Orahovica Kamp za mlade orahovicakamp@gmail.com
 21. – 31. Činta Teen kamp www.baptist.hr
Orahovica Kamp za tinejdžere orahovicakamp@gmail.com
Severin na Kupi Međunarodni kamp (Dob 13-15 godina) http://www.dpbhouse.com/samps
Orahovica Kamp za obitelji orahovicakamp@gmail.com
Kolovoz
Ljetni studentski kamp  ivana@step.hr 
Činta Pastorski kamp www.baptist.hr
Severin na Kupi Engleski kamp (Dob 10-12 godina) http://www.dpbhouse.com/camps
Činta Prijatelji www.baptist.hr
Rujan
 11. Zagreb Stručni skup vjeroučitelja tajnistvo@epc.hr
www.baptist.hr
Listopad
Rijeka Fingerprint www.baptist.hr
Zelena Dolina Kestenijada www.baptist.hr
 11. Crikvenica OMV konferencija www.baptist.hr
Zagreb Mini konferencija Kraljeve kćeri kraljevekceri@gmail.com
Zagreb Javno čitanje Svetog Pisma
Studeni
 Prosinac