Kalendar

Kalendar događanja

KestenijadaK  K

2017.
Prosinac
29. 12. – 01. 01. Osijek Doček Nove godine za samce
2018.
Siječanj
08.-12. Zagreb Tjedan molitve  EPC Radosna vijest 01 3023 720
Veljača
 17. Osijek Doručak za žene  melita.spoljaric@evtos.hr
23.-25. Našice Evangelizacija: Večeri radosne vijesti epc.nasice@gmail.com
23.-25. Crikvenica Stručni skup vjeroučitelja www.baptist.hr
tajnistvo@epc.hr
Ožujak
 09.-11. Millstatte (Austrija) 4. Forum pastorovih supruga
Travanj
05. – 07. Zelena dolina Kamp misije Svaki Dom www.baptist.hr
08.-13. Crikvenica Povratak kući 2018. zdenkanedoklan@gmail.com
13. – 15. Crikvenica OMV seminar www.baptist.hr
 19. – 22.  Terme Čatež (Slovenija) Konferencija Kraljeve kćeri “Hrabra” kraljevekceri@gmail.com
Svibanj
05. Zagreb Godišnja skupština SBC-a www.baptist.hr
 Lipanj
02. Zagreb Jarunfest 2018.  jarunfest@cce.hr
18. – 25 Činta Kamp Pomoć pomagačima www.baptist.hr
21. – 24. Struga (Makedonija) Čuvar brata svoga oliver.buljat@gmail.com
26.06. – 03.07. Činta Kamp Hoću život www.baptist.hr
Srpanj
04. – 11. Činta Obiteljski kamp www.baptist.hr
06. – 12. Severin na Kupi Kamp za djecu misionara (Dob 11 – 13 godina) http://www.dpbhouse.com/camps
09. – 14. Orahovica Kamp za djecu (Dob 07 . – 12. godina) orahovicakamp@gmail.com
09. – 15. Priština (Kosovo) Impact Kosova https://web.facebook.com/kosovachurch
12. – 20. Činta Stari čintaši www.baltist.hr
13. – 20. Zlatna Dolina Teen kamp www.baptist.hr
16. – 21. Orahovica Kamp za mlade orahovicakamp@gmail.com
21. – 31. Činta Teen kamp www.baptist.hr
23. – 28. Orahovica Kamp za tinejdžere orahovicakamp@gmail.com
30.07. – 04.08. Severin na Kupi Međunarodni kamp (Dob 13-15 godina) http://www.dpbhouse.com/samps
30. 7. – 04. 08. Orahovica Kamp za obitelji orahovicakamp@gmail.com
Kolovoz
01. – 06. Veli Lošinj Ljetni studentski kamp  ivana@step.hr 
01. – 08. Činta Pastorski kamp www.baptist.hr
06.- 11. Severin na Kupi Engleski kamp (Dob 10-12 godina) http://www.dpbhouse.com/camps
17. – 24. Činta Prijatelji www.baptist.hr
Rujan
 15. Zagreb Stručni skup vjeroučitelja tajnistvo@epc.hr
www.baptist.hr
 29. Zagreb Sabor EPC tajnistvo@epc.hr
Listopad
06. – 07. Rijeka Fingerprint www.baptist.hr
13. Zelena Dolina Kestenijada www.baptist.hr
26. – 28. Crikvenica OMV www.baptist.hr
27. Zagreb Mini konferencija Kraljeve kćeri kraljevekceri@gmail.com
31. Zagreb Javno čitanje Svetog Pisma
Studeni
Zagreb The Global Leadership Summit http://www.ipartner.hr/
Čakovec The Global Leadership Summit http://www.ipartner.hr/
Prosinac
 07. – 28.  Hrvatska Molitva i post za Hrvatsku  eva.oaza@gmail.com