Kalendar

Kalendar događanja

 

2018.
Prosinac
29. 12. 2018.- 01. 01. 2019. Poleve Doček Nove godine Ja Ti On @ Mi Vi Oni
2019.
Siječanj
07.-13. Hrvatska 7-dnevni post i molitva za Hrvatsku  tajnistvo@epc.hr
Veljača
 07. – 14. Hrvatska Tjedan braka http://tjedanbraka.org/
Ožujak
 01. – 03. Crikvenica Stručni skup vjeroučitelja www.baptist.hr
tajnistvo@epc.hr
 22. – 24. Fužine OMV seminar www.baptist.hr
29. – 31. Sarajevo (BiH) 13. Kršćansko druženje epckorcula@gmail.com
30. Zagreb Doručak za žene dorucakzazene.info@gmail.com
Travanj
11. – 14. Etno selo Stanišići (BiH) 13. Konferencija Kraljevih kćeri kraljevekceri@gmail.com
14. Zagreb Izrael kao Božji narod i svijet oko nas http://cbi.bizg.hr/hr/
19. Zagreb Javno čitanje: Pasija (2019.) http://cbi.bizg.hr/hr/
29. 4. – 5.5. Crikvenica Konferencija Isus Krist, savjetnik divni to.pintar@gmail.com
Svibanj
11. Zagreb OMV seminar www.baptist.hr
12. – 17. Crikvenica Povratak kući 2019. zdenkanedoklan@gmail.com
23. – 24. Osijek Seminar za pastore tajnistvo@epc.hr
 Lipanj
 15. Zagreb Jarunfest 2018.  jarunfest@cce.hr
Činta Kamp Pomoć pomagačima www.baptist.hr
 20. – 23. Struga (Republika Sjeverna Makedonija) Čuvar brata svoga oliver.buljat@gmail.com
Činta Kamp Hoću život www.baptist.hr
Srpanj
Činta Obiteljski kamp www.baptist.hr
Severin na Kupi Kamp za djecu misionara (Dob 11 – 13 godina) http://www.dpbhouse.com/camps
 08. – 13. Orahovica Kamp za djecu (Dob 07 . – 12. godina) orahovicakamp@gmail.com
Činta Stari čintaši www.baltist.hr
Zlatna Dolina Teen kamp www.baptist.hr
 15. – 20 Orahovica Kamp za mlade Dob 18 – 35 godina) orahovicakamp@gmail.com
 21. – 31. Činta Teen kamp www.baptist.hr
 22. – 27. Orahovica Kamp za tinejdžere (Dob 13 – 17 godina) orahovicakamp@gmail.com
Severin na Kupi Međunarodni kamp (Dob 13-15 godina) http://www.dpbhouse.com/samps
29. 07.-03.08. Orahovica Kamp za obitelji orahovicakamp@gmail.com
Kolovoz
Ljetni studentski kamp  ivana@step.hr 
Činta Pastorski kamp www.baptist.hr
Severin na Kupi Engleski kamp (Dob 10-12 godina) http://www.dpbhouse.com/camps
Činta Prijatelji www.baptist.hr
Rujan
21. Zagreb Stručni skup vjeroučitelja tajnistvo@epc.hr
www.baptist.hr
Listopad
Rijeka Fingerprint www.baptist.hr
Zelena Dolina Kestenijada www.baptist.hr
 11. Crikvenica OMV konferencija www.baptist.hr
Zagreb Mini konferencija Kraljeve kćeri kraljevekceri@gmail.com
Zagreb Javno čitanje Svetog Pisma
Studeni
 Prosinac