Pastorima, propovjednicima, starješinama, teolozima i duhovnim radnicima Crkava reformacijske baštine u Hrvatskoj,

Voditelji(ca)ma evanđeoskih paracrkvenih udruga i organizacija,

Cijenjena braćo i sestre u Kristu,

Stoljećima je biblijski nauk o braku i ljudskoj seksualnosti bio normativan. Posljednjih nekoliko desetljeća kršćanstvo se suočava s postmodernim izazovima i kulturnim ratovima kojima se nastoji osvojiti i preoblikovati biblijsko kršćanstvo do neprepoznatljivosti.

Jedan od primjera tih nastojanja je usvajanje i saborska ratifikacija Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (tzv. Istanbulske konvencije). Kao nanovorođeni kršćani našli smo se podijeljeni: jedna skupina smatra da je bit Konvencije u zaštiti žena od nasilja, stoga podržava ratifikaciju Konvencije; druga skupina smatra da se zaštita žena od nasilja koristi kako bi se uvelo rodnu ideologiju u društvo i zato se protivi ratifikaciji Konvencije.

Većina pak vjernika oduprla se snažnom zahtjevu društva da postanu politički aktivisti koji se ovisno o političkom opredjeljenju svrstavaju za ili protiv jednog političkog dokumenta (Konvencije) smatrajući da kao evanđeoski kršćani trebaju u tome ozračju jasno i nedvosmisleno naviještati Istinu Božje riječi.

Istanbulska konvencija još je jedna cigla u globalnoj građevini (postmodernom svijetu) na kojoj sekularno humanističko društvo radi već više od pola stoljeća. Konvencija naznačuje i velikim dijelom nameće politička, odgojna, obrazovna i kulturalna rješenja za dva ključna životna područja: područje nasilja u javnoj i privatnoj sferi te područje braka, obitelji i ljudskog identiteta muškarca i žene. U oba ova područja Biblija daje jasne i nedvosmislene smjernice. Stoga je za evanđeosko kršćanstvo u Hrvatskoj važno u ova dva područja potvrditi i svjedočiti Božje istine i načela.

U tu svrhu pozivam vas da se zajedno sa mnom pridružite međunarodnoj koaliciji za biblijsku spolnost koja Nashvillskom izjavom (Nashville Statement) promovira biblijski nauk o ljudskoj seksualnosti.

Izjava iz Nashvillea je evanđeoski kršćanski iskaz vjere koji se odnosi na ljudsku seksualnost i rodne uloge. Sastavio ju je Council on Biblical Manhood and Womanhood (https://cbmw.org/nashville-statement/) a promiče je međunarodna Koalicija za biblijsku spolnost kojoj su se pridružili i pastori, propovjednici, starješine, duhovni radnici i intelektualci iz Crkava reformacijske baštine u Hrvatskoj i susjednim zemljama. Izjava izražava istinu u ljubavi o biblijskom gledištu ljudske seksualnosti.

Izjava potvrđuje biblijsko razumijevanje braka te ukazuje na standarde i smjernice ukorijenjene u Bibliji (kršćanskome Svetome pismu) o ključnim pitanjima ljudske seksualnosti i rodne ideologije. Izjava je namijenjena svijetu, zato u njoj nema biblijskih citata.

Ako se slažete sa sadržajem Izjave i ako je želite javno potvrditi kao svoju izjavu vjere molim vas da na moju e-mail adresu stanko.jambrek@gmail.com pošaljete sljedeće:

Potpisujem Izjavu iz Nashvillea

Ime i prezime: ______________________

Funkcija, institucija ili crkva: ______________________

Izjavu potpisuju osobe s imenom i prezimenom te nazivom ustanove u kojoj rade. Ustanove nisu potpisnice, već ime ustanove služi za raspoznavanje osobe.

Akcija potpisivanja Izjave traje 4.-24. travnja 2018. Po završetku akcije potpisivanja javno ćemo objaviti dokument s imenom i prezimenom svih potpisnika iz Hrvatske. Bit će to zajedničko javno svjedočenje biblijskih istina o suvremenim temama.

Izjavu su do sada potpisali ključni profesori s Biblijskog instituta u Zagrebu. Potpisivanje su poduprli zagrebački pastori na susretu pastora 26. ožujka 2018.

Javite se ako imate pitanja ili koji prijedlog u vezi akcije.

Molim vas da ovaj mail proslijedite braći i sestrama koji se ne nalaze na popisu za slanje (jer nemam njihove adrese) i svima onima za koje smatrate da bi ih zanimala tematika.

Zahvaljujem na potpori

Stanko Jambrek
Urednik, Kairos, Evanđeoski teološki časopis